ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επέκταση δέσμης μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού στις πληττόμενες διαμεταφορικές επιχειρήσεις εφοδιασμού εμπορευμάτων Η απόφαση ένταξης των διαμεταφορικών επιχειρήσεων εφοδιασμού εμπορευμάτων στα μέτρα στήριξης των κλάδων που πλήττονται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου (ΦΕΚ 1049Β/26.3.2020 και ΦΕΚ 949Β/21.3.2020) αποτελεί σημαντική ανακούφιση του...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 16ο φύλλο (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 16 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 15ο φύλλο (Μάιος Ιούνιος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 15 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 14ο φύλλο (Μάρτιος Απρίλιος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 14 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 13ο φύλλο (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 13 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 9ο φύλλο (Μάιος Ιούνιος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 9 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 8ο φύλλο (Μάρτιος Απρίλιος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 8 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 12ο φύλλο (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 12 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 11ο φύλλο (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 11 ...

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 10ο φύλλο (Ιούλιος Αύγουστος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 10 ...