Υπηρεσίες προς τα μέλη

Προς τα Μέλη της ΠΕΕΔ παρέχεται :

  • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση
  • Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας τους
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή και εκθέσεις κλαδικού ενδιαφέροντος


Δίνονται απαντήσεις σε ερωτήσεις

  • Νομοθεσίας,
  • Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας κλπ.

Αποστέλλεται

  • Πληροφοριακό δελτίο

Τα συμφέροντά τους διεκδικούνται μέσω

  • Παρεμβάσεων – γνωμοδοτήσεων σε νομοθετικές διατάξεις
  • Συνεργασίας με άλλες επαγγελματικές Οργανώσεις, Φορείς και Επιμελητήρια
  • Συμμετοχής σε εκθέσεις και ημερίδες σχετικές με την αποστολή και το έργο της
  • Συμμετοχής σε ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Οργανισμού Αθήνας, του Υπουργείου Θαλάσσιων υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών