Ταυτότητα

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς – Π.Ε.Ε.Δ. είναι Σύνδεσμος (Σωματείο του Άρθρου 78 του Α.Κ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά της, την διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών της.

Η ιστορία της Π.Ε.Ε.Δ. αρχίζει τον Ιούνιο του 1988 όταν ιδρύεται ως πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ».

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του έτους 1992, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η επωνυμία της άλλαξε σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο Π.Ε.Ε.Δ., όπως μέχρι σήμερα παραμένει.

Για τις διεθνείς της παραστάσεις η επωνυμία της είναι στα Αγγλικά «HELLENIC ASSOCIATION OF FORWARDING AGENTS».

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των Επιχειρήσεων του τομέα των εθνικών μεταφορών σε όλη την Ελλάδα.

Με γνώμονα την συνεργασία που πραγματώνεται μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, καλλιεργεί προοπτικές διαρκούς εξέλιξης μετατρέποντας τις προθέσεις σε αποτέλεσμα.