Αίτηση εγγραφής

Μια επιχείρηση μπορεί να γίνει Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την Αίτηση Εγγραφής, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο Επιχειρήσεις – Μέλη της ΠΕΕΔ.

Η Αίτηση Εγγραφής, θα συμπεριληφθεί σε πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ προς έγκριση.

Εν συνεχεία θα ειδοποιηθείτε από το Σύνδεσμο και θα πρέπει να καταβάλλετε το παράβολο εγγραφής και την μηνιαία συνδρομή σας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Υπηρεσίες που παρέχει η Π.Ε.Ε.Δ προς τα μέλη της

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/ και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία της ΠΕΕΔ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής νέου μέλους. Το αρμόδιο τμήμα  θα επικοινωνήσει με τον νόμιμο εκπρόσωπο το συντομότερο δυνατό