ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση για την εγγραφή μέλους στην Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς – Π.Ε.Ε.Δ.
Το αρμόδιο τμήμα θα επικοινωνήσει με τον νόμιμο εκπρόσωπο το συντομότερο δυνατό.