4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριo Συνδυασμένων Μεταφορών & Logistics

Το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ) σε συνεργασία με τις Γεν. Δνσεις RTD και MOVE της ΕΕ, και το Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων Επιστημών University of Applied Sciences Vorarlberg GmbH (FHV) της Αυστρίας, διοργανώνει στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011 Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας και καινοτομίας σε θέματα (πολυτροπικών) εμπορευματικών μεταφορών και logistics.

Στις διάφορες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις του Συνεδρίου θα δοθούν στοιχεία και αποτελέσματα από όλα τα σε εξέλιξη ερευνητικά έργα της ΕΕ στους τομείς αυτούς.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία δείτε το site του Συνεδρίου www.ecitl.eu