15ο Πανελλήνιο Συνέδριο LOGISTICS

Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics, που θα πραγματοποιηθεί μαζί με το εναρκτήριο διεθνές 1st Southeast European Congress on Supply Chain Management στο ξενοδοχείο THE METστη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Νοεμβρίου 2011.

Φορέας διοργάνωσης των δύο Συνεδρίων, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα και της ΠΕΕΔ, είναι η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) Βορείου Ελλάδος.

Οι θεματικές ενότητες των Συνεδρίων με παρουσίαση τόσο από τους ακαδημαϊκούς, όσο και από τα στελέχη επιχειρήσεων είναι :

  • Logistics Λιμένων και δημόσια πολιτική
  • Logistics επικίνδυνων υλικών και ασφάλεια
  • Καινοτομία, Τεχνολογίες πληροφορικής και Logistics
  • Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες
  • Logistics και Δίκτυα Ενέργειας

Στην ενότητα Logistics Λιμένων και δημόσια πολιτική θα υπάρχει εισήγηση του Προέδρου κ. Ι. Σιαμά με τίτλο : ΄΄Ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων : Μελέτη Περίπτωση Αττικής΄΄

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μετο15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logisticsκαι το1st Southeast European Congress on Supply Chain Management,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.gascm.org ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία των Συνεδρίων ARTION Conferences & Events: τηλ. 2310257814 (απευθείας γραμμή), 2310272275, fax: 2310272276, e-mail: gascm@artion.com.gr