Φιλική Αντιμετώπιση της Επιχειρηματικότητας από την Πολιτεία, Η Ναυτεμπορική, 28 Νοεμβρίου 2012


Η Ναυτεμπορική, 28 Νοεμβρίου 2012Λύση στα προβλήματα, όταν η πολιτεία αντιμετωπίσει φιλικά την επιχειρηματικότηταΗ τελευταία τριετία έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στον επιχειρηματικό χώρο. Η πιστωτική πολιτική των μεγάλων λιανοπωλητών εξοφλεί τους προμηθευτές τους σε εύρος 12μήνου. Προηγήθηκε η επένδυση των διαθεσίμων τους σε χρηματιστηριακά προϊόντα και η συρρίκνωση της προμηθευτικής τους βάσης με αποτέλεσμα την έξοδο πολλών εμπορικών επιχειρήσεων από την αγορά. Όσες διατηρήθηκαν έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης αφού ο βασικός τους πελάτης ήταν αυτός που επέτεινε το χρόνο αποπληρωμής του, ενισχύοντας τη ρευστότητα του λιανοπωλητή. Μέσα σε αυτό το κλίμα η ζήτηση μειώθηκε, το εμπόριο συρρικνώθηκε, μειώνοντας αντίστοιχα το αποθηκευτικό και μεταφορικό έργο. Η αποθήκευση αντιμετωπίζει και τους τριγμούς από τη φούσκα των ακινήτων. Υψηλά ενοίκια, δάνεια ανέγερσης με τιμές ακινήτων του 2004 και άδειες αποθήκες. Οι αμοιβές αποθήκευσης σε κάθετη πτώση λόγω της μεγάλης προσφοράς αποθηκευτικών χώρων και της μικρής ζήτησης για τα εμπορεύματα. Η μεταφορά διεκδικεί και πάλι το προνόμιο της άμεσης καταβολής του κομίστρου της φορτωτικής με την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Ο μεταφορέας δεν είναι προμηθευτής μεταφορικής υπηρεσίας, παρότι έτσι λογίζεται λογιστικά. Είναι μεταφορέας που διέπεται από συγκεκριμένα άρθρα του αστικού κώδικα και κακώς το κόμιστρο αντιμετωπίζεται με πίστωση.Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής στάσης είναι η δυσχέρεια των βιομηχανικών εταιριών και Logistics να συνεργαστούν με μεταφορείς και διαμεταφορείς που να συνεχίζουν την πίστωση, παρότι τα μεταφορικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έτσι με το ζητούμενο να είναι η πληρωμή τοις μετρητοίς, η συρρίκνωση τιμών γίνεται στους τομείς ανάμεσα στη βιομηχανία και τη μεταφορά. Η συρρίκνωση έφερε μεγάλα προβλήματα στις ενδιάμεσες επιχειρήσεις που κλήθηκαν να απορροφήσουν όλες τις μειώσεις τιμών και τις επιμηκύνσεις των πληρωμών. Πολλές από αυτές έκλεισαν, αφήνοντας μεγάλα χρέη, ενώ όσες έμειναν αυθαιρετούν με την πιστωτική πολιτική τους. Οι κακές υπηρεσίες δυσαρέστησαν τις βιομηχανίες-αποθέτες οι οποίες σταδιακά απευθύνονται άμεσα σε διαμεταφορείς παρακάμπτοντας τους αποθηκευτές, στοχεύοντας στη διατήρηση της μεταφορικής ροής.Όλα αυτά είναι αποτελέσματα του 5ου χρόνου ύφεσης. Όσο υπήρχε ανάπτυξη, τα ελλείμματα δεν γίνονταν αντιληπτά, γιατί οι επιχειρήσεις τροφοδοτούσαν το κράτος με χρήμα σε τακτικό επίπεδο. Η αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, έφερε την κατάρρευση. Λύση θα δοθεί όταν η πολιτεία αντιμετωπίσει φιλικά την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις στηρίζουν την εργασία και την οικονομία, ενώ είναι αυτές που τροφοδοτούν όλα τα προνοιακά επιδόματα και τις δημόσιες δαπάνες. Χωρίς τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει κράτος. Από την άλλη, τα προβλήματα της μεταφοράς είναι τα ίδια εδώ και πολλά χρόνια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στους δρόμους, τα πρόστιμα που επιβάλλονται, η φορολογία, οι υπερβολικές τιμές στα καύσιμα και στα διόδια που αύξησαν ραγδαία το λειτουργικό κόστος, παράλληλα με την απαίτησή τους σε μετρητά είναι μερικά από τα άμεσα ζητήματα που θα μπορούσαν να ελαφρύνουν μια επιχείρηση. Βασικά προβλήματά μας είναι η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεών μας στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και η θεσμική μας αναγνώριση, ενώ είμαστε ανοικτοί σε διάλογο για κάθε θέμα μεταφοράς. Χρηματοδοτικά, πρέπει άμεσα να δοθεί φθηνό χρήμα στην αγορά για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε επενδύσεις και σε ανάπτυξη. Δυστυχώς, επικρατεί το δόγμα ότι ανάπτυξη δε γίνεται με δανεικά. Οι τράπεζες κέρδιζαν όλα αυτά τα χρόνια και αν τα χρήματα γύριζαν στην αγορά, δε θα υπήρχε πρόβλημα ρευστότητας. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρξει διασπορά της ανάπτυξης και οι κοινωνικές ανισότητες θα μικρύνουν.Γιώργος Μπαμπαλής
Πρόεδρος ΠΕΕΔ
Πανελλήνιας Ένωσης
Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς