Υπ. Μεταφορών & ΕΑΕΕ : Στον αέρα η νομοθεσία

(NextDeal, 13.7.2011)

*της Έλενας Ερμείδου


Ασαφές με πολλά κενά το άρθρο 13 του ν.3887/2010 που απελευθερώνει τις οδικές μεταφορές, ενώ αν μελετηθεί λεπτομερώς το περιεχόμενό του καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν δηλώνει υποχρεωτικότητα στην ασφάλιση των μεταφορών όπως εκτενώς ειπώθηκε κατά καιρούς.

Για να υπάρξει μια πιο επιστημονική τεκμηρίωση, το www.nextdeal.gr μελέτησε το άρθρο και παράλληλα επικοινώνησε με τους κ.κ Νότη Βαγιακάκο, Διευθύνων Σύμβουλο HDI-Gerling Hellas και Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ και Γιάννη Σιαμά, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς – ΠΕΕΔ. Οι θέσεις και των δύο συμπίπτουν, ενώ και οι δύο δηλώνουν, καθείς με το δικό του τρόπο, πρόθεση για περαιτέρω βελτιώσεις.

Στο σημείο αυτό το www.nextdeal.gr πρώτο ενημερώνει τους αναγνώστες του ότι η Επιτροπή Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ προγραμματίζει συγκεκριμένες επαφές επί του θέματος με το Υπουργείο Μεταφορών.

Μιλώντας τώρα στο www.nextdeal.gr, o κος Νότης Βαγιακάκος σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3887/2010 δήλωσε χαρακτηριστικά : <<Από τη διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου 13 του νόμου 3887/2010 περί απελευθέρωσης οδικών μεταφορών, που προβλέπει ότι η εξασφάλιση του φορτωτή μπορεί να είναι, είτε από την καθαρή περιουσία της μεταφορικής επιχείρησης, είτε με «πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων», προκύπτει κατά νομική ακριβολογία ότι η ασφάλιση αποτελεί μία από τις δύο υποχρεωτικές μεθόδους εξασφάλισης από ζημίες των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Ωστόσο, ο νόμος κρίνεται ασαφής, καθώς δεν προβλέπεται κάποια άλλη διάταξη ή ρύθμιση που να προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής και ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ή μη, ή και της επάρκειας της ως άνω ασφαλιστικής κάλυψης, σε περίπτωση που επιλεγεί από την μεταφορική επιχείρηση η σύναψη ασφάλισης ως τρόπος προστασίας του φορτωτή. Λόγω των ανωτέρω, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν θα έχει σημαντική θετική επίπτωση αύξησης εργασιών στην ασφαλιστική αγορά, εκτός και αν στο μέλλον ισχύσουν πρόσθετες ρυθμίσεις. Η Επιτροπή Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ προγραμματίζει σχετικές επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα συναρμόδια Υπουργεία προς αυτή την κατεύθυνση>>.

Από την πλευρά του ο κος Γιάννης Σιαμάς τονίζει πως παρότι η ασφάλιση μεταφορών αναφέρεται στο άρθρο 13 του νόμου 3887/2010, υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα από τον μεταφορική εταιρεία, αλλά σαν πράξη δεν είναι υποχρεωτική. Εξάλλου, αν ήταν  υποχρεωτική, θα έπρεπε ο κλάδος εμπορευματικής ασφάλισης να υπόκειται σε ειδικούς ελέγχους όπως ακριβώς ο κλάδος αυτοκινήτου. Εφ’ όσον, η αξία του μεταφερόμενου φορτίου είναι πολλαπλάσια της περιουσίας των μεταφορικών εταιρειών στην πράξη δεν υπάρχει κάλυψη. Δηλώνει ότι θα μπορούσε να ερμηνευτεί το συγκεκριμένο άρθρο ως κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται με απόλυτο τρόπο η κάλυψη του ιδιοκτήτη των εμπορευμάτων. Συγκρίνοντας το παλαιό με το νέο καθεστώς ρητά διαμηνύει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά αναγράφεται η ασφάλιση, αλλά ο τρόπος που αναγράφεται δεν δηλώνει υποχρεωτικότητα. Το καθεστώς των ανασφάλιστων συμπληρώνει ουσιαστικά ωφελεί αυτούς που δεν ασφαλίζονται, αλλά καλύπτονται μέσω της παραίτησης από το αναγωγικό δικαίωμα. Χάνουν οι διαμεταφορείς που επωμίζονται όλο το ασφάλιστρο και χάνει και η ασφαλιστική διότι ασφαλίζει μόνο ένα κρίκο της εφοδιαστικής.

Αν ασφαλιστεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα διαμηνύει τέλος ο κ. Σιαμάς, οι διαμεταφορείς και οι μεταφορείς, θα αυξηθεί πολλή και η ασφαλιστική βάση, οι καλύψεις θα διευρυνθούν και το ασφάλιστρο θα μειωθεί. Παράλληλα, η αύξηση της ασφάλισης του κλάδου θα μπορούσε να μειώσει και τον συνολικό δείκτη ζημιών, για παράδειγμα μια νεοασφαλιζόμενη μεταφορική εταιρεία θα επιμεληθεί την μεταφορά σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα που καλύπτεται από το συμβόλαιο του διαμεταφορέα.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο online στη παρακάτω διεύθυνση :

http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=7991:υπ-μεταφορών-και-εαεε-στον-αέρα-η-νομοθεσία&Itemid=41