Τι προβλέπει το πόρισμα της Μόνιμης Επιτροπής Logistics που έχει σταλεί στον Υπουργό Δ. Ρέππα


Ιεραρχημένο Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων σε Θριάσιο Πεδίο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη και στον άξονα στο δίπολο Λάρισας-Βόλου, με δυνατότητα οργάνωσης και δεύτερου εμπορευματικού κέντρου στην Αθήνα, προτείνει το πόρισμα που κατάρτισε η Μόνιμη Επιτροπή Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics και το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια του νέου υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημ. Ρέππα.

H Μόνιμη Επιτροπή Logistics υπό την προεδρία του κ. Δημ. Βαμβακόπουλου, με την τεχνογνωσία και την επιστημονική εμπειρία των μελών της εκπόνησε Στρατηγικό Σχέδιο Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (Masterplan) που στόχος είναι να λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής μεταφορών, συμπληρωματικά προς τη νομοθεσία και την πολιτική βούληση.

Δεύτερο στην Αττική

Αν και βέβαια ακόμη δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του Θριάσιου Πεδίου η Επιτροπή σημειώνει ότι, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής επιτρέπει δυνητικά και δεύτερο Εμπορευματικό Κέντρο, στηριζόμενο στην εμπορευματική κίνηση της περιοχής του λεκανοπεδίου, του ακτινωτού δικτύου τροφοδοσίας της χώρας, της απορρόφησης των διαμεταφορικών επιχειρήσεων του «υπό ανάπλαση Ελαιώνα» και της προβλεπόμενης ανάπτυξής τους με την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ Α.Ε. στην COSCO.

Ως τοποθεσία με λιμενικές υπηρεσίες, προκρίνεται εκ της χωροταξικής αναφοράς η περιοχή Ικόνιο-Πέραμα, Ελευσίνα-Παράκτια, Ναυπηγοεπισκευαστική Περάματος και Εμπορευματικό Θριασίου. Δυνητικά όμως, θα μπορούσε να λειτουργήσει και σε άλλες περιοχές επιρροής των Αθηνών, όπως Βόρεια και Ανατολικά.

Κριτήρια επιλογής

Η Μόνιμη Επιτροπή Logistics κατέθεσε το πόρισμα για τις αναγκαίες υποδομές, ώστε να δρομολογηθεί η εμπορευματική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με στόχο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας που εξελισσόμενη θα αξιοποιείται για το διεθνή προσανατολισμό εντασσόμενη στο φυσικό διαδίκτυο διεθνών μεταφορών. Στο πόρισμα περιλαμβάνονται τα κριτήρια επιλογής των ευρύτερων περιοχών για τη χωροθέτηση Εμπορευματικών Κέντρων, εκτιμώντας την τρέχουσα ελληνική κατάσταση, την αναγκαιότητα ενιαίου κεντρικού σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, το κόστος διακίνησης, τις προβλεπόμενες επενδύσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας.

Επίσης η Επιτροπή προτείνει αξιοποίηση των δημοσίων εκτάσεων, εντατικοποίηση απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων, ενίσχυση της συνδυασμένης μεταφοράς, ανακαθορισμό υπουργικών αρμοδιοτήτων στοχεύοντας σε ενιαίο φορέα εφοδιαστικής για τον έλεγχο του Masterplan και ενθάρρυνση ένταξης των κλάδων Logistics (3PL, διαμεταφοράς) μέσα στα Εμπορευματικά Κέντρα.

Η Μόνιμη Επιτροπή Logistics εκπονεί παράλληλα και ενδιάμεση πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Το νέο πόρισμα θα αφορά τομείς θεσμικούς, νομοθετικής κατοχύρωσης επαγγελμάτων εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργικότητας, οργανωτικής διασύνδεσης και νομικής ομοιογένειας μεταξύ των μέσων μεταφοράς, δημοσιονομικά ζητήματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας καθώς και εκπαίδευσης-κατάρτισης του προσωπικού που εμπλέκεται στα Logistics.

Χωροθέτηση

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πόρισμα, τα κύρια κριτήρια χωροθέτησης βασικού δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων που όρισε η Επιτροπή είναι:

* ποσοτικά στοιχεία της εμπορευματικής κίνησης, που συνδυάζεται με τη γειτνίαση των μεγάλων κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης

* δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και στο δίκτυο λιμένων

* ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης για μεταφορές και υπηρεσίες εφοδιαστικής

* ένταση της ζήτησης για εγκατάσταση

* γεωγραφική θέση των διαφόρων περιοχών της ελληνικής επικράτειας σε σχέση με τις διεθνείς ροές στους μεγάλους διαδρόμους του διεθνούς συστήματος μεταφορών

* ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ Εμπορευματικών Κέντρων, ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων του δικτύου

* υπάρχουσα «προσφορά» συναφών μεταφορικών υπηρεσιών στις περιοχές επιρροής υποψήφιων Εμπορευματικών Κέντρων, ανεξαρτήτως του καθεστώτος ιδιοκτησίας τους

* δυναμική ένταξης των Εμπορευματικών Κέντρων στα ευρύτερα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και το πλέγμα των εμπορευματικών ροών της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη Ν.Α. Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις χώρες της Ε.Ε.

Πολιτική μεταφορών

Επίσης, ο προσδιορισμός της γεωγραφικής μορφής του δικτύου συσχετίζεται και με ευρύτερους στόχους πολιτικής μεταφορών, όπως:

* Ολοκλήρωση των δικτύων συγκοινωνιακής υποδομής και προσδιορισμός προτεραιοτήτων για άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις

* Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και ορθολογικότερη κατανομή του μεταφορικού έργου στα μεταφορικά μέσα

* Μείωση του «εξωτερικού» κόστους και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις μεταφορές

* Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη

* Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Στρατηγική

Τέλος, στον προσδιορισμό της στρατηγικής χωροθέτησης του βασικού ελληνικού δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη και τα εξής δεδομένα ή διαπιστώσεις:

* Οι μεταφορές από και προς τις χώρες του Εύξεινου Πόντου αναζητούν εναλλακτικές λύσεις από τη παραδοσιακή θαλάσσια μεταφορά, καθώς καθυστερούν στη διέλευση από τα στενά του Βοσπόρου

* Οι εμπορευματικές ροές μεταξύ Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης είναι ιδιαίτερα αυξημένες

* Η εξυπηρέτηση των ασιατικών ροών μέσω Ελλάδας με τις νέες οργανωμένες δομές εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται ότι θα είναι ταχύτερη άλλων ευρωπαϊκών διαδρόμων

* Υπάρχει αναγκαιότητα εξυγίανσης των βεβαρημένων πολεοδομικών συγκροτημάτων και ιδιαίτερα των Μητροπολιτικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία οργανωμένων σημειακών χωροθετήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

* Οι αναπτυσσόμενες εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που πραγματοποιούνται μέσω Ορμένιου και Προμαχώνα

* Η λειτουργία του εξειδικευμένου λιμένα ΝΑΒΙΠΕ Αστακού

* Το πρόγραμμα «Θησέας», στο οποίο εντάχθηκαν μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης Εμπορευματικών Κέντρων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Ιάσμου, Βώλακα, Παραμυθιάς/Ηγουμενίτσας, Μενεμένης, Πολυκάστρου.

Εκσυγχρονισμός

Από την Επιτροπή κατατίθενται και συνοδευτικές προτάσεις με παραμέτρους εκσυγχρονισμού, που θα μπορούσαν να είναι και προτάσεις προς αξιοποίηση για τη νέα κυβέρνηση, που αφορούν κύρια τον εναρμονισμό όλων των διοικητικών διαδικασιών με τις αντίστοιχες ανάγκες του παγκόσμιου εμπορίου. Οι βασικοί εκσυγχρονιστικοί παράμετροι πέραν της Χωροταξικής οργάνωσης είναι:

* Θεσμική Οργάνωση Εμπορευματικής Μεταφοράς

* Νομική Ομοιογένεια

* Δημοσιονομική Επιβάρυνση

* Εκπαίδευση προσωπικού