Τα προβλήματα λειτουργικής εφαρμογής της απελευθέρωσης

Cargo Plus (τ. 28, 1.10 – 15.11.2011)


Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται για την ίδρυση μιας νέας εταιρίας μεταφορών του νόμου 3887/2010 μονοπωλούν τους προβληματισμούς για τον τρόπο και την ταχύτητα εφαρμογής του νόμου. Οι περισσότεροι στέκονται σε προβλήματα εκτίμησης της αξίας των παγίων, όμως, τα προβλήματα  λειτουργικής εφαρμογής είναι πολύ μεγαλύτερα.

Παρουσιάστηκαν υπερβάσεις σε βασικές λογιστικές αρχές, όπου τα προς απόσβεση ποσά δεν προέρχονται από εγγεγραμμένες δαπάνες στα βιβλία. Αντιμετωπίστηκε παράπλευρα, με φορολογικά τεχνάσματα, όπου στα υπάρχοντα ΦΔΧ η απόσβεση της άυλης αξίας της αδείας ορίστηκε από 3 μέχρι 7 χρόνια σε ειδικούς κωδικούς των εντύπων εισοδήματος. Παράλληλα, δόθηκε το δικαίωμα μεταβίβασης του μη αποσβεσθέντος ποσού στις νέες αγοράστριες εταιρίες. Οι διαφορετικές εκφράσεις των αποσβέσεων, ανάμεσα στις νέο και παλαιό σύστημα, στο λανθασμένο φοροτεχνικό και στο ορθό λογιστικό θα δημιουργήσει άλλης φύσεως προβλήματα μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη χρήση των νέων εταιριών. Ήδη, όμως, παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της περαίωσης. Οι δαπάνες των βιβλίων είναι διαφορετικές από τις δαπάνες προσδιορισμού του εισοδήματος, ανατρέποντας στην πράξη το προηγούμενο τέχνασμα φορολογίας.

Προβλήματα, όμως, θα υπάρξουν και στον τρόπο λειτουργίας των νέων αυτών επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά τα νέα μεταφορικά μέσα, λογίζονται ως μέσα δημόσιας χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ 3 ή χρειάζεται κάποια προσθήκη κι ερμηνεία; Αν θεωρηθεί ότι καλύπτεται από την παραπάνω παράγραφο, τότε η εταιρία, με τα ιδιόκτητα πια οχήματα, θα καλείται να εκδώσει φορτωτική, ως οργανωμένο γραφείο, από τον αποστολέα μέχρι και τον παραλήπτη, βάσει του άρθρου 16 παρ. 6. Όμως, βάσει του άρθρου 16 παρ. 5, θα πρέπει κάθε όχημα να εκδώσει κι εκείνο από μία φορτωτική. Έτσι, σε μια εταιρία θα γίνεται η παράλογη έκδοση πολλαπλών εντύπων για την ίδια μεταφορά, απλά για να κατοχυρωθεί ο έλεγχος κάθε οχήματος, με πιθανή και την αλληλεπικάλυψη δρομολογίων και υπηρεσιών.

Σήμερα, η διακίνηση εμπορευμάτων ελέγχεται στο διαμεταφορέα και σε κάθε όχημα. Χωριστό κόμιστρο καταβάλλεται στο φορτωταξί συλλογής εμπορευμάτων, χωριστό στο φορτηγό μεγάλων αποστάσεων και χωριστό στο φορτωταξί διανομών. Κάθε κόμιστρο και μία φορτωτική. Παράλληλα, ο διαμεταφορέας εκδίδει μία συνολική φορτωτική από τον αποστολέα στον παραλήπτη, η μοναδική με το συνοδευτικό δελτίο αποστολής των εμπορευμάτων, περιλαμβάνοντας το συνολικό κόστος των υπηρεσιών μεταφοράς ως βασικό έσοδο και τις φορτωτικές των οχημάτων ως βασικό έξοδο. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα βασικά έντυπα διακίνησης του άρθρου 16  του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) δεν προβλέπουν τρόπους για τη λειτουργία των νέων επιχειρήσεων.

Η νέα ρύθμιση για τον ΚΒΣ που η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) θα προκαλέσει να εκδοθεί, λογικά θα επιλύσει τα παραπάνω τυπικά προβλήματα, δημιουργώντας μια άμεση συνέπεια στη γενική μείωση των ακαθαρίστων του κλάδου.

Η σημερινή έκδοση 3 τουλάχιστον φορτωτικών οχημάτων για κάθε βασική φορτωτική του διαμεταφορέα θα αντικατασταθεί από τη μία και βασική φορτωτική του διαμεταφορέα. Ο κύκλος ακαθαρίστων εσόδων του διαμεταφορέα γεννούσε και 3 τουλάχιστον κύκλους ακαθαρίστων εσόδων των φορτηγών. Με το νέο σύστημα, οι 3 ακολουθούμενοι κύκλοι χάνονται με αποτέλεσμα τη καταβαράθρωση των ακαθαρίστων του μεταφορικού κυκλώματος κατά ¾ και την τεράστια μείωση εσόδων για το δημόσιο από τη φορολογία εισοδήματος, αλλά κυρίως από το ΦΠΑ, αφού χάνονται 3 κύκλοι προστιθέμενης αξίας.

Αλήθεια, ρωτήθηκε κανείς στο εισόδημα του Υπουργείου Οικονομικών για τις ευρύτερες επιπτώσεις από τη μείωση των ακαθαρίστων, ή πάλι θα κληθούν οι επιχειρήσεις με έκτακτα μέτρα να καλύψουν τα προβλήματα της οικονομικής αβλεψίας μιας γρήγορης μεταρρύθμισης;

Προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας προκύπτουν συνεχώς. Θα δημιουργούνται σε μεγαλύτερο βαθμό αν δεν αναλογιστούν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ότι δε μπορούν να ασχολούνται μόνο με τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων το 2011, όπως ασχολούνταν το 1960. Η μεταφορά εξελίχθηκε, οργανώθηκε και το πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας παρέμεινε στα επίπεδα εκείνης της περιόδου. Συνολική αντιμετώπιση της εφοδιαστικής αλυσίδας δε φαίνεται στον ορίζοντα παρά τις επιτροπές που δημιουργούνται. Η αναπροσαρμογή των οικονομικών μεγεθών της χώρας που γίνεται από την τρόικα, πρέπει να ακολουθείται από παράλληλες κινήσεις σύγχρονης μεταρρυθμιστικής ολοκλήρωσης, με τον εναγκαλισμό όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας προς εξυπηρέτηση τρίτων. Γραφειοκρατικές λογικές και κωλύματα της μεταπολεμικής Ελλάδας δεν έχουν θέση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ι. Σιαμάς

Πρόεδρος ΠΕΕΔ