ΤΑΙΠΕΔ – Δελτίο Τύπου

Συμμετοχή του Εντεταλμένου Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ σε ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς για τη μετεγκατάσταση των εταιρειών εθνικής διαμεταφοράς από τον Ελαιώνα στη Φυλή.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Θανάσης Ζηλιασκόπουλος, συμμετείχαν το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) για τη μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα στον Δήμο Φυλής.

Ο κ. Ζηλιασκόπουλος ενημέρωσε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων διαμεταφοράς για το χρονοδιάγραμμα, το αντικείμενο και τα οφέλη του έργου, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός πράσινου και καινοτόμου Επιχειρηματικού Πάρκου, σε ακίνητο έκτασης περίπου 450 στρεμμάτων στην περιοχή Σπηλιές του Δήμου Φυλής. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου χώρου για την εγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Ελαιώνα. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είτε με τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης, θα ανέλθει σε 32 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη σύνδεση του πάρκου με την Αττική Οδό και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Προβλέπεται, επίσης, η παροχή κινήτρων στις μεταφορικές επιχειρήσεις για τη μετεγκατάστασή τους στη Φυλή και για τον σκοπό αυτόν έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ επισήμανε ότι η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου θα έχει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία και την περιοχή της Φυλής. Όπως τόνισε, «με την υλοποίηση του έργου, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα σύγχρονο Επιχειρηματικό Πάρκο που θα αναβαθμίσει τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών/logistics και θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης με την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μεταφορικών επιχειρήσεων της πρωτεύουσας, την ανάπτυξη του κλάδου των logistics, την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα απελευθερωθούν ζωτικοί χώροι στον Ελαιώνα, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας. Η μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων στον Δήμο Φυλής πρόκειται να αποτελέσει την αφετηρία για τον ριζικό μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου και την ανοικοδόμηση μιας νέας ταυτότητας για ολόκληρη την περιοχή».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας έπειτα από την έγκριση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Για την ολοκλήρωση των μελετών και ενεργειών ωρίμανσης του έργου, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ για τον σκοπό αυτόν έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΤΑΙΠΕΔ. Εντός του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες και η διαδικασία αδειοδότησης, ενώ ο διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και η έναρξη λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου αναμένεται έως το τέλος του 2025. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Πληροφορίες για δημοσιογράφους: Αχιλλέας Τόπας, Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6944902085, Email press@hraf.gr & atopas@hraf.gr