Συνέντευξη Γιώργου Μπαμπαλή, Προέδρου ΠΕΕΔ, στο Supply Chain, Μάιος 2012

Συνέντευξη Γιώργου Μπαμπαλή, Προέδρου ΠΕΕΔ, στο Supply Chain

1. Αποτελείται τη νέα διοίκηση της ΠΕΕΔ εδώ και περίπου δύο μήνες. Ποιοι οι νέοι στόχοι και ποιες οι προκλήσεις της νέας περιόδου για την Ένωση και τα μέλη της;

Επιγραμματικά οι προτεραιότητες του νέου ΔΣ είναι:

  • Ενημέρωση βιομηχανιών, χονδρεμπόρων και εμπόρων για τους πραγματικούς οργανωτές του μεταφορικού έργου
  • Συμμετοχή στις διαδικασίες μεταστέγασης των επιχειρήσεών μας
  • Ενημέρωση των πρακτόρων-διαμεταφορέων σε ολόκληρη τη χώρα για το ρόλο της ΠΕΕΔ, τις προσπάθειές της και τα επιτεύγματά στα χρόνια λειτουργίας της
  • Ενημέρωση συναδέλφων (μέλη και μη) για τους κινδύνους τιμολόγησης της μεταφορικής υπηρεσίας σε επίπεδα χαμηλότερα του κόστους
  • Διατήρηση ανοικτού δίαυλου επικοινωνίας με τα Υπουργεία Μεταφορών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος
  • Επικοινωνία και κοινές δράσεις με συγγενείς ομοσπονδίες του χώρου
  • Ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης ανέργων, για την απόκτηση δεξαμενής εξειδικευμένου προσωπικού για τις επιχειρήσεις μας
  • Δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη δημόσια μεταφορά.

Πρόκληση για μας είναι η επαναφορά του μεριδίου της μεταφορικής αγοράς που απομακρύνθηκε και οδηγήθηκε στις αποθηκευτικές εταιρίες, αρκετές από τις οποίες κατέρρευσαν. Εμείς βρισκόμαστε εδώ και διατηρούμε το επίπεδο της μεταφοράς και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα με παραδόσεις 24 ωρών.

2. Σε ποιους άξονες θα κινηθεί η δράση σας το επόμενο διάστημα δεδομένης και της ισχυρής κρίσης που διέρχεται ο κλάδος των εμπορευματικών μεταφορών και διαμεταφοράς;

Oι δράσεις του νέου ΔΣ κινούνται σε δύο άξονες:

Ο πρώτος αφορά τη βιωσιμότητα του κλάδου μας. Πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό ότι οι επιχειρήσεις μας αποτελούσαν και αποτελούν τον οργανωτικό πυλώνα της μεταφοράς και δε σχετίζονται με τις πρόσφατες και τις μελλοντικές “φούσκες” στο χώρο των Logistics. Μέσα στη γενικότερη απαξίωση είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσεις ότι ο κλάδος σου δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, ότι κι αυτός επλήγη από τα αποθηκευτικά σχήματα, χωρίς να έχει σταματήσει ποτέ να οργανώνει τη μεταφορά. Η ανάδειξη της πραγματικής συνεισφοράς της πρακτόρευσης-διαμεταφοράς στο εφοδιαστικό κύκλωμα θα διατηρήσει την αξιοπιστία του κλάδου και θα μας αναδείξει και πάλι στους επί δεκαετίες συνεργάτες μας. Πρέπει να διατυμπανίσουμε σε όλον τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο ότι εμείς οργανώνουμε τη μεταφορά και διαθέτουμε δίκτυο διανομής. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα Logistics χρησιμοποιούν το δικό μας δίκτυο. Οι ίδιες 3PL προσπαθούν τα τελευταία 20 χρόνια να αναπτύξουν δικό τους δίκτυο διανομής, όμως δεν τα καταφέρνουν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το δίκτυο πρακτορείων για τις αποστολές τους. Έτσι εκμεταλλεύονται την οικονομία κλίμακας και τη βέβαιη λειτουργικότητα. Θέλουμε λοιπόν, να διατηρήσουμε την αρμόζουσα θέση μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, χωρίς να υποστούμε τις  συνέπειες από τη δημιουργία δεκάδων υπερεκτιμημένων εγκαταστάσεων Logistics. Επίσης, πρέπει να δούμε και τις συνέπειες πτώσης των τιμών, του μεγάλου ανταγωνισμού και των συνεχώς αυξανόμενων εξόδων. Οι πελάτες μάς χρωστούν μεγάλα ποσά και τα Logistics που κατέρρευσαν τον τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργήσει μεγάλες επισφάλειες στις επιχειρήσεις μας και χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Ο δεύτερος αφορά την υλοποίηση της θεσμοθετημένης οριστικής λύσης για νόμιμες και λειτουργικές εγκαταστάσεις πρακτόρευσης-διαμεταφοράς. Δεδομένης της 3ετούς παράτασης του νόμου 4053/2012 για τις προσωρινές άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεών μας για λόγους “οριστικής επίλυσης της ανάπλασης του Ελαιώνα και ένταξης στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου” καθώς και για θέματα καθυστερήσεων εφαρμογής του Καλλικράτη, δίδεται μεγάλη χρονική δυνατότητα, για να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της μεταστέγασης καθώς και με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της ΓΑΙΑΟΣΕ που ολοκληρώθηκε και αναμένουμε τα αποτελέσματά του.

3. Τελικώς, ύστερα από αρκετές διαβουλεύσεις το ζήτημα της μετεγκατάστασης των διαμεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα πήρε παράταση τουλάχιστον έως το 2014. Πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω ζήτημα, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για αρκετές εταιρίες, η Ένωση;

Για την ακρίβεια παράταση πήραν όλες οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις, τα πρακτορεία και οι αποθήκες Logistics που έχουν ήδη προσωρινή αδειοδότηση. Οι επιχειρήσεις μας, στην περιοχή του Ελαιώνα, οδηγούν τις εξελίξεις και πιστώνεται στην ΠΕΕΔ η τόσο μεγάλη παράταση για τρίτη φορά. Πείσαμε στην ουσία ότι ο φυσικός μας χώρος είναι ένα εμπορευματικό κέντρο. Για να μεταστεγαστούμε όμως, πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο. Η θέση μας, όπως ήδη ανέφερα, για μαζική μετεγκατάσταση στο εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου διατηρείται και για την ακρίβεια ενισχύεται μέσω του νόμου με βασικό λόγο παράτασης την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που προβλέπονται. Μέσα από την παράταση αυτή θα διεκδικήσουμε και αντίστοιχες ρυθμίσεις για τον πράσινο δακτύλιο και τη σταδιακή εφαρμογή του.

4. Αντιστοίχως, στον ¨αέρα¨ βρίσκεται και το φλέγον ζήτημα της απελευθέρωσης των αδειών μεταφορών. Πώς σκοπεύει η ΠΕΕΔ να το αντιμετωπίσει;

Το ζήτημα της απελευθέρωσης έχει κλείσει οριστικά με βάση το νόμο του 2010. Οι όποιες αλλαγές έγιναν δεν άλλαξαν τη λογική του. Νομίζω, ότι μια επιπλέον αλλαγή θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Καλύτερα θα είναι να προσπαθήσουν να εστιάσουν στην ολοκλήρωση της νομοθεσίας με τα αντίστοιχα ΠΔ, τις αποφάσεις των Περιφερειών κλπ ώστε να γίνει λειτουργικός ο νόμος. Σε ότι αφορά τα πρακτορεία η απελευθέρωση ίσχυε πάντοτε. Οποιοσδήποτε ήθελε μπορούσε να ανοίξει ένα γραφείο μεταφορών. Άρα για μας η νομοθεσία συνέβαλε στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή χωρίς πρακτικό όφελος. Το διάστημα εκείνο ακούστηκαν πολλά ψέματα και απόδειξη γι’ αυτά είναι η μηδενική έκδοση νέων αδειών μέχρι σήμερα. Το κράτος κινήθηκε  σε λανθασμένη κατεύθυνση, καθώς η μεγάλη μείωση του μεταφορικού έργου θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Η ΠΕΕΔ προτείνει στα μέλη της να αντιδράσουν θετικά στην απελευθέρωση και τα προτρέπει να δημιουργήσουν συνέργειες σε ακόμα μεγαλύτερα τμήματα του κλάδου. Στην απελευθέρωση, η ΠΕΕΔ προτρέποντας τα μέλη της σε συνέργειες. Εξάλλου, απελευθέρωση αδειών είχε ήδη γίνει με τεχνάσματα, όπως τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που εντέχνως υπεισέρχονται στην εμπορευματική μεταφορά.

5. Ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο, δύο τουλάχιστον χρόνια μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης;

Ο κλάδος περνάει δύσκολες ημέρες και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν κι άλλο. Έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές, ο ανταγωνισμός είναι οξύς και τα έξοδά μας συνεχώς ανεβαίνουν.  Αρκετοί πελάτες, μας χρωστάνε μεγάλα ποσά, οι εταιρείες  logistics που κατέρρευσαν το τελευταίο διάστημα έχουν αφήσει χρέη πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά  τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα εισπράξει  και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Το αυτοκίνητο εξαφανίζεται κάτω από δυσβάσταχτα έξοδα. Οι μεταφορικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να δώσουν αυξήσεις στους οδηγούς. Βρισκόμαστε σε οριακό επίπεδο και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση δεν θα βρίσκουμε αυτοκίνητα να φορτώνουμε. Ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει γρήγορα το πολιτικό τοπίο και να αφήσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν όπως ξέρουν σε σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Οι συνθήκες πολιτικής αστάθειας επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις μέσω της αβεβαιότητας φορολογικής αντιμετώπισης.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Μπαμπαλής δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της μεταφοράς εδώ και 35 χρόνια. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και από το 1991 μετέφερε την έδρα του στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη και σε όλη τη Ελλάδα με συνεργάτες. Παράλληλα, ανέπτυξε εκτεταμένο δίκτυο διανομής σε όλη την Αττική. Διατηρεί μια υγιή επιχείρηση και το πελατολόγιό του είναι ευρύ: από ένδυση και υπόδηση μέχρι ηλεκτρονικές συσκευές. Συνεργάζεται απευθείας με εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, αποφεύγει τις επιχειρήσεις Logistics και αντιστέκεται στην κρίση διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών του.