Σε ομηρία οι διαμεταφορείς του Βοτανικού

(ΕΞΠΡΕΣ, 21.6.2009)

«EPMAIO» της ασυνεννοησίας των συναρμόδιων Yπουργείων Μεταφορών και ΥΠΕΧΩΔΕ παραμένουν οι διαμεταφορείς στον Βοτανικό, καθώς η προωθούμενη πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής, η οποία προηγείται του σχεδιασμού της κατασκευής των εμπορευματικών κέντρων, έχει ως αποτέλεσμα οι θιγόμενες επιχειρήσεις να «αναγκάζονται» να μετακινηθούν σε νέες εγκαταστάσεις εξίσου προσωρινές.

Αναλυτικότερα, στην περιοχή του Βοτανικού διενεργείται προγραμματισμένη διάνοιξη της οδού Αγίας Aννης από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι την Ορφέως με αντίστοιχες απαλλοτριώσεις γης από τη διεύθυνση Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στις θέσεις αυτές βρίσκονται εγκατεστημένες τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις διαμεταφοράς, με προσωρινή αδειοδότηση υπαγόμενη στο Yπουργείο Μεταφορών, οι οποίες εξαιτίας των έργων πρέπει να μετακινηθούν.

Σύμφωνα μάλιστα με αρχικές εκτιμήσεις, το κόστος μιας μετακίνησης, το οποίο το επωμίζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις, φτάνεις έως τις 50.000 ευρώ καθώς απαιτούνται δαπάνες για ενοίκια, διαμόρφωση νέων χώρων, νέος εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας και δικτύου επικοινωνίας κ.λπ.

Oμως, μολονότι η μετεγκατάστασή τους είναι αναγκαστική, ένεκα των προγραμματισμένων έργων, η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού για την κατασκευή των εμπορευματικών κέντρων οδηγεί σε μια εξίσου προσωρινή λύση: τη μεταφορά δηλαδή των εν λόγω επιχειρήσεων σε παράπλευρους δρόμους της περιοχής.

Σημειώνεται ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα της μεταφοράς, δημιούργησαν εδώ και χρόνια έναν άτυπο χερσαίο χώρο εξυπηρέτησης στον Βοτανικό, στον οποίο λειτουργούν υπό προσωρινό καθεστώς, αφού η γραφειοκρατική συναρμοδιότητα των δυο υπουργείων παρεμποδίζει την προώθηση διαδικασιών χωροθέτησης, ώστε να διευκολύνει την ασφαλή και μόνιμη μετεγκατάστασή τους.

Ειδικότερα το Yπουργείο Μεταφορών αδειοδότησε προσωρινά τις επιχειρήσεις αυτές, αποδεχόμενο ουσιαστικά τη λειτουργικότητα του άτυπου εμπορευματικού κέντρου στην εν λόγω περιοχή.

Εν συνεχεία, νομοθέτησε την ίδρυση εμπορευματικών κέντρων και παρέτεινε την προσωρινή αδειοδότηση λόγω καθυστέρησης υλοποίησής τους, μέχρι 31-12-2010, θεωρώντας ότι έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο χώρος μεταστέγασής τους.

Oπως τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Eνωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) Ιωάννης Σιαμάς «η προώθηση των έργων ανάπλασης της περιοχής, που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μεταφορά των επιχειρήσεων, αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις των Yπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών, δεν είναι συγχρονισμένες. Θα πρέπει, όμως, τα συναρμόδια υπουργεία να ενεργούν κατάλληλα, ώστε η μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων να γίνει μαζικά και με ομαλό τρόπο στις νέες προβλεπόμενες θέσεις, χωρίς να αντιμετωπίζονται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και των υπολοίπων επιχειρήσεων, μετακυλίοντάς τα σε προβλήματα τροφοδοσίας της αγοράς».

Σύμφωνα με το κ. Σιαμά, η κατάσταση χρήζει άμεσων αποφάσεων έτσι ώστε να εξυπηρετείτε καλύτερα η εφοδιαστική αλυσίδα, να υπάρξει αποτελεσματικότερη διακίνηση των εμπορευμάτων στους νέους χώρους, χωρίς κλυδωνισμούς της αγοράς, να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση του λεκανοπεδίου και της επικράτειας με τη μικρότερη επιβάρυνση κόστους διακίνησης που μετακυλίετε στον πληθωρισμό, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Oπως υπογραμμίζει, «οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν κομβικά και σε ενιαίο δίκτυο, για λόγους λειτουργικότητας του συστήματος μεταφοράς».

Σημειώνεται ότι το σύνολο των έτοιμων προς διάθεση στους καταναλωτές εμπορευμάτων διακινείται μέσω της οργανωμένης διαμεταφοράς. Οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τα εργοστάσια παραγωγής και τους εισαγωγείς. Συνδέουν επίσης όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις των αστικών κέντρων (χονδρέμποροι, εισαγωγείς, μεταποιητές) με τις εμπορικές επιχειρήσεις της υπόλοιπης Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΠΕΕΔ, οι επιχειρήσεις οργανωμένης διαμεταφοράς υπολογίζονται κατά προσέγγιση ότι ανέρχονται στις 400. Η πλειονότητα αυτών έχουν έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πόλεις που αποτελούν τους κύριους εμπορικούς διακομιστικούς κόμβους της χώρας μας.

Δανάη Αλεξάκη