Σεμινάριο “Εμπορευματικές μεταφορές & διανομή στη πράξη”

Η Logistics Way πιστεύοντας ότι στους καιρούς που ζούμε όπου το σκηνικό της μεταφοράς και όχι μόνο μεταλλάσσεται, χρειάζεται να αναθεωρήσουμε τον παλιό τρόπο εργασίας και να βρούμε νέες πρακτικές αλλά και να ενσωματώσουμε την τεχνολογία, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα :

<<ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ>>

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9-10/3/2012

9/3 Παρασκευή (θεωρία) από τις 14:30 έως 21:30 (ακολουθεί ελαφρύ γεύμα)

10/3 Σάββατο (πρακτική εφαρμογή) από τις 09:00 έως 17:30 (ακολουθεί γεύμα )

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Tα θέματα που θα καλυφθούν στο σεμινάριο είναι τα εξής:

• Σχεδιασμός δικτύου διανομών

• Επιλογή καναλιών διανομής

• Κοστολόγηση δρομολογίων και δείκτες απόδοσης (KPIs)

• Ασφαλής φόρτωση και ADR

• Ασφάλιση εμπορευμάτων

• Ηλεκτρονική τιμολόγηση

• Δρομολόγηση οχημάτων

• Πράσινες & Συνδυασμένες μεταφορές (green transport)

• Νέες τεχνολογίες (τηλεματική, proof-of-delivery) για έλεγχο καλής εκτέλεσης

• Ραδιοσυχνική αναγνώριση & συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου

Κόστος συμμετοχής (κατ’ άτομο)

• 70 ευρώ [1 συμμετοχή]

• 60 ευρώ [2 συμμετοχές]

• 40 ευρώ [3 συμμετοχές]


Για τις επιχειρήσεις – μέλη της ΠΕΕΔ, διασφαλίστηκε έκπτωση 20% επί των αναγραφομένων τιμών.


Για δηλώσεις συμμετοχής στείλετε mail στο d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, Logistics Way τηλ. 210 5812250 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.