Προχωρά το Επιχειρηματικό Πάρκο στη Φυλή, δόθηκε το «πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ. Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός

Άρθρο από το

Προεγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» στη Φυλή, στο πλαίσιο μετεγκατάστασης των μεταφορικών επιχειρήσεων από την περιοχή του Ελαιώνα.

Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη 

Η σχετική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, καθορίζει:

  1. Το σύνολο της περιοχής επέμβασης χρήσεων γης του άρθρου 8 «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης» του Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114) όπως ισχύει, εξαιρουμένων των ειδικών χρήσεων «(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής» και «(39) Κέντρα αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και Οστών».
  2. Το διαχωρισμό της περιοχής επέμβασης σε δύο Ζώνες (Ζώνη 1 και Ζώνη 2) προκειμένου να προστεθεί η ειδική χρήση «(15) Τουριστικά καταλύματα (μόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα)» του άρθρου 9 του Π.Δ. 59/2018, στη Ζώνη 2, για την ορθή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.
  3. Την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4982/2022 για τη χωρική οργάνωση του υποδοχέα.
  4. Την εφαρμογή των διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας στις περιοχές που εμπίπτουν σε οριοθετημένες περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με έλεγχο των έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.
  5. Τη λήψη μέτρων για την προστασία των εγκαταστάσεων από τυχόν δασικές πυρκαγιές, καθώς και των δασικών εκτάσεων που περιβάλουν την περιοχή επέμβασης, με ενδεχόμενο καθορισμό ειδικών ζωνών ασφαλείας.
  6. Την εξειδίκευση των επί μέρους χρήσεων γης, όρων & περιορισμών δόμησης και ορίων της περιοχής επέμβασης στο στάδιο πολεοδόμησής της, σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, με γνώμονα τις υφιστάμενες τεχνικές και συγκοινωνιακές υποδομές εντός και εκτός της περιοχής επέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και πράσινου Επιχειρηματικού Πάρκου σε ακίνητο περίπου 450 στρεμμάτων, στην περιοχή «Σπηλιές» του δήμου Φυλής και την παροχή οικονομικών κινήτρων, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ, στις επιχειρήσεις διαμεταφοράς που εδρεύουν στην περιοχή του Ελαιώνα για την μετεγκατάστασή τους στο νέο επιχειρηματικό πάρκο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού. H πρώτη φάση του διαγωνισμού αφορά την εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια, θα υπάρξει διαβούλευση με τους υποψήφιους επενδυτές για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και στο τέλος, θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.

Το έργο κατασκευής των υποδομών του επιχειρηματικού πάρκου της Φυλής έχει προϋπολογιστεί, από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, σε 32 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων.

Δέσμευση του επενδυτή θα είναι να κατασκευάσει τον χώρο των πρακτορείων που θα αναπτυχθεί σε έκταση, σε πρώτη φάση, 80 στρεμμάτων, με δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 200 στρεμμάτων.