Οδηγίες Προφύλαξης για τον Κορωνοϊό, από το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας