Μετεγκατάσταση στο Θριάσιο ζητούν οι διαμεταφορείς

(Ναυτεμπορική, 29.8.2011)


Τη χρήση του χώρου, όπου αναμενόταν να δημιουργηθεί το εμπορευματικό κέντρο ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο, μετά την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για δεύτερη φορά, ζητούν με υπόμνημά τους προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ι. Ραγκούση, οι επιχειρήσεις διαμεταφοράς εθνικών μεταφορών.

Με το υπόμνημά της, η Πανελλήνια Ενωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), που υπογράφει ο πρόεδρός της, Ι. Σιαμάς, και κοινοποιεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Νικ. Ιωαννίδη, επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων – μελών της για χρήση του χώρου, σημειώνοντας ότι η λειτουργική βιωσιμότητα διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ικανού αριθμού χρηστών των υποδομών.

Ουσιαστικά, η ΠΕΕΔ προτείνει τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου από την περιοχή του Ελαιώνα, στο οργανωμένο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου. Με τον τρόπο αυτόν, υποστηρίζεται, επιλύεται και αναβαθμίζεται οριστικά ο τρόπος διακίνησης των εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Ευρωπαϊκά κονδύλια

Παράλληλα, εξασφαλίζεται η νόμιμη και λειτουργική στέγαση των επιχειρήσεων του κλάδου, σε χώρους υψηλής δυναμικότητας, όπως αντίστοιχα έχει ήδη συντελεστεί σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, διασφαλίζεται η δημόσια συνεισφορά επί των υποδομών, επιτυγχάνεται αμοιβαία ωφέλεια από τη συνέργεια οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς και ολοκληρώνεται η ανάπλαση του Ελαιώνα.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις ανάπλασης και εξυγίανσης περιοχών υψηλής συμφόρησης, υπάρχει η δυνατότητα άντλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσω του ΥΠΕΚΑ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις διαμεταφοράς (πρακτορεία μεταφορών), τις οποίες εκπροσωπεί ως κύρια επαγγελματική οργάνωση η ΠΕΕΔ, δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, έχοντας δημιουργήσει ένα «άτυπο» Εμπορευματικό Κέντρο, χωρίς τις απαιτούμενες εξειδικευμένες υποδομές, χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση σύγχρονων συνθηκών μεταφοράς, υποχρεούμενες να εξελίξουμε τις επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν σύγχρονες συνθήκες μεταφοράς, ενώ κατά καιρούς υποχρεώθηκαν από την πολιτεία σε διαδοχικές υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις.

Έτσι, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, στο πλαίσιο οργάνωσης του κλάδου και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής μεταφοράς, η ΠΕΕΔ έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του κλάδου για ένταξη στο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου.

Το μέγεθος όμως, καθώς και η περιορισμένη κεφαλαιακή επάρκεια, όπως επισημαίνεται, δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή σε κάποιο σχήμα του διαγωνισμού.

Ωστόσο, ο όγκος των εμπορευμάτων, που διακινούν οι επιχειρήσεις – μέλη της ΠΕΕΔ, στο σύνολο της χώρας (97% επί της χερσαίας μεταφοράς), σε συνδυασμό με τη διαρκή ανάγκη για τη λειτουργία κόμβου εμπορευματικών μεταφορών αναδιανομής φορτίων από και προς την Αττική, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη κόμβου υψηλής προσφοράς μεταφορικού έργου.

Η διατήρηση αυτής της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, υπογραμμίζεται στο υπόμνημα, μπορεί να επιτευχθεί με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου από την περιοχή του Ελαιώνα, στο οργανωμένο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου.

 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Εξάλλου, την τεχνογνωσία των επαγγελματιών της εφοδιαστικής, που θα πρέπει να συντονίσουν τη διαχείριση ροών φορτίου αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά, επιζητεί και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς το Θριάσιο με τρένο δημιουργεί προσδοκίες στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για ενίσχυση της εμπορευματικής κίνησης, όχι μόνο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ελπίζει σε έσοδα της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, αλλά γενικότερα του κλάδου των logistics.

Η σιδηροδρομική εμπορευματική δραστηριότητα στο Θριάσιο, με την οποία απελευθερώνονται χώροι σε επιβαρυμένες αστικές περιοχές (Μενίδι, Ρούφ, Αγιος Ιωάννης Ρέντη), θα επιτρέψει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να εκτελεί οικονομικά αυθημερόν μεταφορές από Θεσσαλονίκη και Ειδομένη στο Θριάσιο (και αντίστροφα). Η εταιρεία θα δρομολογήσει τρένα για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και βαγονιών, τα οποία, αν παραδίνονται στο Θριάσιο μέχρι τις 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί θα μπορούν να παραδοθούν στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό θα είναι διαθέσιμο και για διαμεταφορείς που έχουν και μικρά φορτία 10 ή 20 τόνων, με τιμές που μόνο μεγάλοι διαμεταφορείς μπορούσαν να εξασφαλίσουν έως τώρα.

 

Επιλογές

Συγκεκριμένα, για τους διαμεταφορείς υπάρχουν δύο δυνατότητες: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα μπορεί να στέλνει με συμβεβλημένο φορτηγό δικό της container (20 ή 40 ποδών) στην αποθήκη του διαμεταφορέα το απόγευμα κάθε μέρας για την παραλαβή του φορτίου και n παράδοση θα γίνεται την επομένη μέρα μέχρι το μεσημέρι στην αποθήκη του πελάτη στη Θεσσαλονίκη (και αντίστροφα). Η άλλη επιλογή είναι ο διαμεταφορέας να παραδίδει μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Θριάσιο το δικό του container και να το παραλαμβάνει στις 7 το πρωί στη Θεσσαλονίκη (με δικό του αυτοκίνητο). Οι τιμές για αυτή τη μεταφορά είναι τουλάχιστον 25% φθηνότερες από τις υπάρχουσες εναλλακτικές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, n έναρξη χρησιμοποίησης του χώρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσέλκυση μεγαλύτερου εμπορευματικού έργου, καθώς οι προσβάσεις είναι σαφώς ευνοϊκότερες από τις προσβάσεις στον παλαιό σταθμό Αγίων Αναργύρων, όπου μέχρι σήμερα γινόταν n δραστηριότητα αυτή.

Επίσης, πλεονεκτικότερη είναι n θέση του νέου συγκροτήματος σε σχέση με τις αποθήκες των μεταφορικών εταιρειών, τα κέντρα logistics και τους οδικούς άξονες.

Υπενθυμίζεται ότι το Εμπορευματικό Κέντρο θριασίου Πεδίου βρίσκεται μεταξύ της Λεωφόρου NATO και της Αττικής Οδού. Η περιοχή, στην οποία αναπτύσσεται, είναι σε πλεονεκτική θέση καθότι βρίσκεται εντός της ΖΟΕ Ασπροπύργου, έχει σύνδεση με τους οδικούς άξονες και σε ένα περίπου χρόνο θα συνδεθεί σιδηροδρομικά με το N. Ικόνιο.