Η ΠΕΕΔ αντιμέτωπη με τα ανοιχτά μέτωπα του κλάδου της διαμεταφοράς

Με ανοιχτά αρκετά από τα χρονίζοντα προβλήματα των επιχειρήσεών τους υποδέχθηκαν και τη φετινή χρονιά οι διαμεταφορείς.

Σημαντικότερο εξ αυτών είναι το θέμα της μεταστέγασης. Οι τρέχουσες συνθήκες αλλά και η παγκόσμια τάση επιβάλουν ενιαίους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η Ελλάδα μια χώρα με παράδοση στη διαμεταφορά δεν είναι δυνατόν να αρνείται να συμμορφωθεί στις εξελίξεις, δεδομένου ότι αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι η ένταξη σε ενιαίους χώρους θα συμβάλλει:

·            στον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου του λεκανοπεδίου

·            στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

·            στη μείωση του συνόλου των χιλιομέτρων που διανύονται καθημερινά από τα ΦΔΧ

·            στην αποτελεσματικότερη διακίνηση των εμπορευμάτων

·            στη μείωση του κόστους διακίνησης, με αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση και του πληθωρισμού.

Νομοθετικά το θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί με τις ρυθμίσεις του Π.Δ. 79/2004 που επιβεβαιώνονται από το σκεπτικό του νόμου Ν.3710/2008, το οποίο προβλέπει ότι ΄΄η μετεγκατάσταση των διαμεταφορικών επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει προς τα υπό ίδρυση εμπορευματικά κέντρα του Ν.3333/2005΄΄.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το εθνικό χωροταξικό σχέδιο (Άρθρο 6.Α1.1στ), που αποκλείει τη δημιουργία υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι:

“Μικρότερες σε μέγεθος υπηρεσίες και οργανωμένες υποδομές εφοδιασμού μπορούν, σε δεύτερη φάση, να δημιουργηθούν και σε άλλες κατάλληλες θέσεις, ανάλογα με το ρόλο και την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, εφόσον στον οικείο νομό δεν λειτουργεί μεγάλο εμπορευματικό κέντρο”.

Είναι προφανές ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες χωροθετήσεις θα συμβάλλει και στον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων.

Η βοήθεια της πολιτείας για την εξεύρεση λύσης στη μεταστέγαση των επιχειρήσεων μας, είναι αναγκαία, κυρίως με την ανάληψη άμεσης υποχρέωσης εκπόνησης διαγωνισμού για την κατασκευή εμπορευματικών κέντρων που να καλύπτουν κυρίως τις εσωτερικές εμπορευματικές οδικές μεταφορές.

Η ανοχή στην υφιστάμενη κατάσταση και η διάσπαρτη ανάπτυξη των διαμεταφορικών επιχειρήσεων, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει:

·            περαιτέρω αύξηση του κόστους διανομής και περισυλλογής των εμπορευμάτων

·            ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα με περισσότερες στάσεις φορτοεκφορτώσεων

·            μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση

·           δυσβάστακτη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό.

Για την προώθηση των θέσεών της σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα, η ΠΕΕΔ προσέγγισε πιθανούς επενδυτές, ως φορέας, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκαταστάσεις σε επιτρεπόμενες περιοχές. Είχε επίσης επαφές με το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για ενημέρωση περί των ενδεχομένων αξιοποίησης του Αναπτυξιακού νόμου, είτε αυτόνομα ως επιχειρήσεις είτε σε συνδυασμό με επενδυτή, ώστε να γνωρίζουμε τα δεδομένα.

Παράλληλα, βασική μας θέση παραμένει η διατήρηση των ήδη χαρακτηρισμένων ως Ε’ περιοχών για τη λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων ανά την επικράτεια.

Πέραν όμως του καθοριστικού, ζητήματος της μετεγκατάστασης, μια σειρά ακόμα σοβαρών θεμάτων παραμένουν ανοιχτά, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων διαμεταφοράς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Η χορήγηση ΦΙΧ, μέχρι 4 τόνων, για αστικές και μόνο μεταφορές και στις Διαμεταφορικές επιχειρήσεις, κατ’ ισομοιρία με όλες τις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις (ταχυμεταφορές, ΕΛΤΑ) που κατ’ ουσίαν εκτελούν το ίδιο έργο.
  • Η διαφοροποίηση της ευθύνης του διαμεταφορέα με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας (Εμπορικός νόμος) προς αυτήν της Ευρώπης, με υιοθέτηση των όρων της συνθήκης CMR, σε ότι αφορά τον επιμερισμό ευθύνης μεταξύ αποστολέα, παραλήπτη και διαμεσολαβούντων.
  • Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς, δεδομένου ότι η νομοθεσία ορίζει ποια φορτία θα μεταφέρονται με πιστοποιητικά ADR και ποια με πιστοποιητικά FRC. Ο έλεγχος θα δώσει κίνητρο σε όλες τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στους νόμιμους τύπους αμαξωμάτων, θα προστατεύσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, αλλά και τη δημόσια υγεία.

·         Η έκδοση φορτωτικών χωρίς να αναφέρεται το κόμιστρο και να ακολουθεί η έκδοση εγχρήματου τιμολογίου κατ’ αντιστοιχία με το ΔΑ και το Τιμολόγιο, που ισχύει σε όλες τις λοιπές συναλλαγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απλοποίηση του Άρθρου 16 του ΚΒΣ, και την απαλλαγή της υποχρεωτικής έκδοσης του αντιτύπου 2 για τον αποστολέα στην περίπτωση μηχανογραφημένης έκδοσης φορτωτικών.

Η ΠΕΕΔ, γενικότερα, εφήρμοσε σε όλα αυτά τα θέματα μια πιο εξωστρεφή πολιτική, γνωστοποιώντας ευρύτερα τις θέσεις για τα προβλήματα των μελών της, τις προτάσεις της και τις δραστηριότητές της, προς κάθε κατεύθυνση. Προβάλει έγκυρα και έγκαιρα τις θέσεις της, με συνεντεύξεις στον έντυπο και περιοδικό τύπο, με συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, μέσω της ιστοσελίδας της www.peed.gr καθώς και μέσω του κλαδικού περιοδικού Cargo Plus, το οποίο μας φιλοξενεί σε μηνιαία βάση.

Στο πλαίσιο της εξωστρεφούς επικοινωνιακής της πολιτικής η ΠΕΕΔ συμμετείχε διακηρύσσοντας τις θέσεις της, στις εξής διοργανώσεις:

  • Ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για το νέο χωροταξικό και ρυθμιστικό σχέδιο
  • Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Logistic για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών στη χώρα μας

·         Ημερίδα του SCMF και στη στρογγυλή τράπεζα η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ανταγωνιστικό εργαλείο

·         12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics στη Θεσσαλονίκη εισηγούμενοι προτάσεις για την αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας

·         10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών στην Κόρινθο.

·         Διεθνές συνέδριο UNECE στον Πειραιά για το ρόλο των λιμένων ως κόμβων επικοινωνίας μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών

·         Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας του ΕΕΣΥΜ για τις Νησιωτικές και Παράκτιες Μεταφορές και Λιμάνια

·         Συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας Οδικών Μεταφορών του ΕΕΣΥΜ

·         Επιμελητηριακή Αποστολή του ΕΕΣΥΜ – στην Ιταλία και Ελβετία, με στόχο την ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο χώρο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών μεταφορών

·         2η Διεθνή Έκθεση ΄΄ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS΄΄ στο Ελληνικό

·         Ημερίδες LOGIG ’09 στο Ελληνικό με κλαδικά θέματα για το Παρόν και το Μέλλον των Εμπορευματικών Μεταφορών, το Νέο Περιβάλλον και τις Νέες Χωροθετήσεις

Η γνωστοποίηση των προβλημάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όλοι έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος οργάνωσης της διαμεταφοράς και αντίστοιχα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Απομένει η απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Μεταφορών, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, για άμεση δράση τους. Τα νομοθετήματα (εμπορευματικά κέντρα και χωροταξικούς σχεδιασμούς) υπάρχουν ήδη και είναι αδιανόητο το γεγονός ότι η Πολιτεία δεν προχωρά άμεσα στην εφαρμογή τους.

Η ΠΕΕΔ θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των διαμεταφορέων, προτείνοντας εφικτές λύσεις στη διαδικασία οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, προς όφελος του κλάδου και γενικότερα του εμπορικού κόσμου. Ωστόσο, εάν ο διάλογος δυστυχώς δεν αποδίδει καρπούς η ΠΕΕΔ θα επιλέξει άλλους δυναμικότερους τρόπους για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

                                                                                                                                   Ι. Σιαμάς

                                                                                                                               Πρόεδρος Δ.Σ.