Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΠΕΕΔ

Νέα Διοίκηση ανέδειξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (Π.Ε.Ε.Δ.) το οποίο προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της πρόσφατης (10/3/2012) Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της.

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2012 – 2014, εξελέγη ο κ. Γεώργιος Μπαμπαλής, Διαμεταφορέας με δραστηριότητα πάνω από 30 χρόνων στον κλάδο και πολυετή παρουσία στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ, έχει ως εξής :

Πρόεδρος                             Μπαμπαλής Γεώργιος 

Α΄ Αντιπρόεδρος                  Κιούσης Δημήτριος 

Β΄ Αντιπρόεδρος                  Καλαϊτζίδης Ευστάθιος 

Γεν. Γραμματέας                  Βλαχογιώργης Παναγιώτης 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας     Λιόλιος Ιωάννης 

Ταμίας                                   Μαντζάνας Αθανάσιος 

Αναπλ. Ταμίας                      Ξενοδημητρόπουλος Κων/νος 

Μέλη                                       Λιούμπας Νικηφόρος, 

                                               Βαρβαρίγος Παναγιώτης 

Οι βασικές προτεραιότητες για το νέο Δ.Σ. θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων και τεκμηριωμένης ανάλυσης κατά την διάρκεια των πρώτων συνεδριάσεών του, προκειμένου να επιδιωχθεί η δρομολόγηση των καλύτερων δυνατών λύσεων και στην κατεύθυνση αυτή να αξιοποιηθεί κάθε συνέργεια και συνεργασία με όλους τους Συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας, του εμπορίου και όλων γενικά των παραγωγικών τάξεων της χώρας.

Τέλος, το  Δ.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Γιάννη Σιαμά στον οποίο ανανεώνουν την εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της ΠΕΕΔ στην Μόνιμη Επιτροπή  Logistics  του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Από πλευράς του ο κ. Σιαμάς συνεχάρη το νέο Δ.Σ. ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο του και δεσμεύθηκε ότι θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη προς το νέο Προεδρείο  στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου του.