ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 16

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 16ο φύλλο (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 16