ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 15

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 15ο φύλλο (Μάιος Ιούνιος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 15