ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 14

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 14ο φύλλο (Μάρτιος Απρίλιος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 14