ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 13

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 13ο φύλλο (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2019) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 13