ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 9

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 9ο φύλλο (Μάιος Ιούνιος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 9