ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 7

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 7ο φύλλο (Ιανουάριος Φεβρουάριος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 7