ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 4

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 4ο φύλλο γα την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική της μορφή μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 4