ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 3

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 2ο φύλλο γα την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική της μορφή μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 3