ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 12

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 12ο φύλλο (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 12