ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 11

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 11ο φύλλο (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 11