ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 10

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 10ο φύλλο (Ιούλιος Αύγουστος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 10