ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 1

Η ΠΕΕΔ προχώρησε στην έκδοση εντύπου για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική της μορφή μπορείτε να την κατεβάστε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 1