Διακήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΠΗΛΙΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)