ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του Κορωνοϊού σε επιχειρήσεις εφοδιασμού εμπο