Δελτίο Τύπου

Νέα Διοίκηση ανέδειξαν οι αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (Π.Ε.Ε.Δ.) στη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών στις 27/2/2010.

Νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2010 – 2012, εξελέγη ο κ. Ιωάννης Ανεζίνης.

Η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

 • Πρόεδρος, Ανεζίνης Ιωάννης (ALPHA – ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ)
 • Α΄ Αντιπρόεδρος, Σιαμάς Ιωάννης (ΣΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ)
 • Β΄ Αντιπρόεδρος, Καλαϊτζίδης Ευστάθιος (ΕΒΡΟΣ – Ι. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΖ. ΕΥΣΤ.)
 • Γεν. Γραμματέας, Σωτηρίου Φαίη (ΑΦΟΙ Γ. & Φ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΕ)
 • Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Βλαχογιώργης Παναγιώτης (ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ)
 • Ταμίας, Κιούσης Δημήτριος (ΕΘΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΙΟΥΣΗ ΑΕ)
 • Αναπλ. Ταμίας, Σαντοριναίος Ιωάννης (ΑΙΚ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΕΕ)
 • Μέλος, Μπαμπαλής Γεώργιος (ΜΕΤ – ΜΠΑ ΑΕ)
 • Μέλος, Μαρίνης Ευάγγελος (ΤΑΟ ΑΕ)

Υπεύθυνοι για την προβολή των δραστηριοτήτων της Ένωσης ορίσθηκαν οι κκ. Ι. Σιαμάς και Β. Μαρίνης.

Προτεραιότητες για το νέο Δ.Σ. αποτελούν, σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Προέδρου κ. Ι. Ανεζίνη, οι εξής :

 • Χωροθέτηση συγκεκριμένων περιοχών για την εγκατάσταση των διαμεταφορικών επιχειρήσεων
 • Εγκατάσταση των διαμεταφορικών επιχειρήσεων της περιοχής του Ελαιώνα, στο Εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο
 • Επέκταση της σύμβασης CMR καις τις εσωτερικές μεταφορές
 • Εκσυγχρονισμός της σύμβασης χερσαίας μεταφοράς
 • Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κλπ.
 • Διεύρυνση των εγγεγραμμένων ως μέλη στην Ένωση επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιδιώξει την δρομολόγηση των καλύτερων δυνατών λύσεων και στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί κάθε συνέργια και συνεργασία με όλους τους Συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας, του εμπορίου και όλων γενικά των παραγωγικών τάξεων της χώρας.

Αθήνα 9/3/2010