Δελτία Αποστολής ΠΟΛ 1086 2013. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

ΠΟΛ.1286/31.12.2013Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτωνΑθήνα, 31/12/2013(ΦΕΚ Β’ 54/16-01-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)ΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑθήναΠληροφορίες : Δημ. Σταθάς – Α. ΛουγκάνηΤηλέφωνο : 210-3610065210-3610030ΠΟΛ 1286/2013ΘΕΜΑ: «Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.»ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1),όπως τέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287Α΄/31.12.2013).2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου παρακολούθησης των παραλαμβανομένων και μητιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων πουδιακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.3. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:Ορίζουμε τις κατάλληλες δικλείδες για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μητιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων πουδιακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση, ως εξής:1. Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ήμέσω τρίτου, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση τωναποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμότους, συντάσσεται από τον εκδότη του στοιχείου αξίας δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντωναποθεμάτων με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του ΚώδικαΦορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. − ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), πλην τηςτιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων.Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεοαπεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους,τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντωναποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6του Κ.Φ.Α.Σ..2. Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή τηςπαραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους καιδιαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, τωναποθεμάτων. Εφόσον, με κατάλληλες δικλείδες, διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος σύνταξης αυτού είναιπριν από την έναρξη της διακίνησης, καθώς και το περιεχόμενο αυτού, το ανωτέρω δικαιολογητικόμπορεί να βρίσκεται σε άυλη μορφή.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές ΑντίγραφοΠροϊστάμενος της ΓραμματείαςΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ