Βελτίωση θεσμικού πλαισίου στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών

Βελτίωση θεσμικού πλαισίου στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών΄΄
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15107/15-4-11ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: «Βελτίωση θεσμικού πλαισίου στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών»

Στην περιοχή του Ελαιώνα Αττικής, δραστηριοποιούνται αρκετές μεταφορικές εταιρείες, μέσα σε ένα περιβάλλον όχι μόνο ακατάλληλο και υποβαθμισμένο για τους εργαζομένους, αλλά και υποτιμητικό για χώρα που ανήκει στην Ε.Ε.
Το Υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με πληροφορίες, επεξεργάζεται να εκπονήσει μελέτη για τη βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, ώστε να αναμορφωθεί η συνολικά η κατάσταση που επί δεκαετίες επικρατεί, στον χώρο των συνδυασμένων μεταφορών.
Ειδικότερα, ο προβληματισμός των εταιρειών έγκειται στην πιθανότητα της μετακίνησής τους από την περιοχή του Ελαιώνα με την υπαγωγή των δραστηριοτήτων τους σε μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου, ή η διασπορά τους σε διάφορους χώρους, με όρους που δεν θα ελέγχονται κεντρικά, αλλά θα εξαρτώνται αποκλειστικά από τις διαθέσεις των κατασκευαστικών εταιρειών που θα αναλάβουν την ανέγερση των κέντρων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Μελετά το Υπουργείο την βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου στις μεταφορές; Αν ναι, με ποιον τρόπο πρόκειται να εφαρμοστεί στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελαιώνα;
2. Σχεδιάζεται ή όχι η μετακίνηση των μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα; Αν ναι, θα μεταφερθούν σε εμπορευματικά κέντρα που θα ελέγχονται από το Υπουργείο και με ποιους όρους;Ο Ερωτών Βουλευτής


ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Χ. ΒΟΡΙΔΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Β-1447/17.5.2011ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 15107/15.4.2011 Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 15107/15.4.2011, που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :Όσον αφορά το πρώτη ερώτημα σας πληροφορούμε ότι, με την Φ21.6/ΟΙΚ.50284/4760/15.10.10 (ΦΕΚ 337 Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.10) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτήθηκε επιτροπή, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως έργο της επιτροπής ορίζεται η εξαρχής διερεύνηση, εισήγηση, κατάρτιση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η επιτροπή θα υποβάλει φάκελο που θα περιέχει αφενός την καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου προτάσεις για την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναμόρφωση αυτού. Πιο συγκεκριμένα, το έργο της επιτροπής θα εστιάζει στα ακόλουθα : α) Προσδιορισμός προϋποθέσεων και προδιαγραφών για μικρά κέντρα διανομής. β) Διερεύνηση της εφαρμογής στην πράξη του ν. 3333/05 <<Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ Α΄ 91) και διατύπωση σχετικών συμπερασμάτων. γ) Προσδιορισμός απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία σύγχρονου νομικού πλαισίου για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσον αφορά το 2ο ερώτημα σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις του ΠΔ 79/04 (62 Α΄/1.3.2004) του άρθρου 21, για τη περίπτωση των σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων που λειτουργούσαν νομίμως πριν την δημοσίευσή του, δόθηκε η δυνατότητα να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας με ισχύ για μια τετραετία, η οποία και παρατάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 3710/2008, μέχρι 31.12.2010. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν θέματα και καθυστερήσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά την φάση της αδειοδότησης από τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, λόγω κυρίως ενεργειών του ΥΠΕΚΑ για οριστική επίλυση της ανάπλασης του Ελαιώνα και ένταξης στο Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου ή σε αντίστοιχη περιοχή καθώς και για θέματα καθυστερήσεων που αναμένεται να δημιουργηθούν λόγω επικείμενης εφαρμογής του προγράμματος της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης <<Καλλικράτης>>, είναι απαραίτητη η παράταση ισχύος των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, δηλαδή σταθμών φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) μέχρι 31.12.12, η οποία και προβλέπεται να κυρωθεί άμεσα, εντασσόμενη ως τροπολογία σε σχέδιο νόμου που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
Ο Υφυπουργός ΣΠ. ΒΟΥΓΙΑΣ ΚοινοποίησηΒουλή των ΕλλήνωνΒουλευτή κ. Μαυρουδή ΒορίδηΕσωτερική διανομήΓραφείο ΥπουργούΓραφείο Υφυπουργού