Αφιέρωμα του Logistics & Management στα πρακτορεία εθνικών μεταφορών του Βοτανικού, Οκτώβριος 2012

Αφιέρωμα του Logistics & Management στα πρακτορεία εθνικών μεταφορών του Βοτανικού

http://www.peed.gr/library/LM_1210_ISSUE_114.pdf