Ανάπτυξη του κλάδου με μηδενική κρατική συμμετοχή, δεν μπορεί να γίνει

(Ναυτεμπορική, 15.5.2009)


Ιδιαίτερα επικριτικός για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ να καθοδηγήσει την ένταξη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε νομοθετικό πλαίσιο, είναι ο κλάδος της διαμεταφοράς. Η ΠΕΕΔ, όπως προκύπτει από συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρός της Ιωάννης Σιαμάς στη «Ν», είναι κάθετα αντίθετη με το να έχει ρόλο γενικού αναπτυξιακού οργανωτή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το ΥΠΕΧΩΔΕ

Οπως υπογραμμίζεται, ανάπτυξη του κλάδου με μηδενική κρατική συμμετοχή, κύρια διεθνούς κατεύθυνσης, δεν μπορεί να γίνει. Επίσης αρνητική χαρακτηρίζεται από τον κλάδο και η εξομοίωση εμπορευματικών κέντρων και Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), ενώ σημειώνεται η αναγκαιότητα χωριστού σχεδιασμού κατάρτισης νέου νομοθετικού πλαισίου από το υπουργείο Μεταφορών.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της ΠΕΕΔ κ. Ιωάννης Σιαμάς αναφέρει:

Τα τελευταία χρόνια, όλες οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας δηλαδή της Διαμεταφοράς, της χερσαίας αποθήκευσης και της μεταφοράς, συμφωνούν ότι χωρίς εκσυγχρονισμό, χωρίς κομβική ανάπτυξη των υπηρεσιών που την αποτελούν και χωρίς εκπαιδευτική κατάρτιση των εμπλεκομένων, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις εσωτερικής οργάνωσης της μεταφοράς και την ανάδειξη της Ελλάδος σε διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων.

Από την πλευρά του ΥΠΕΧΩΔΕ, το Γενικό Χωροταξικό σχέδιο δίνει τον τόνο οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εμπορευματικά κέντρα. Για την περιοχή της Αττικής, το Ρυθμιστικό Σχέδιο, χωροθετεί ακόμα πιο ξεκάθαρα εκτάσεις κατάλληλες για εμπορευματικά κέντρα ή επιχειρηματικά πάρκα. Παρ’ όλ’ αυτά το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο γενικού αναπτυξιακού οργανωτή κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα για τη Διαμεταφορά αλλά και γενικότερα για την εφοδιαστική αλυσίδα, προβλέπει:

– Κοινές χωροθετήσεις για εμπορευματικά κέντρα και επιχειρηματικά πάρκα

– Εμπορευματικά πάρκα στις πύλες της Αττικής

– Δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων στον Ελαιώνα

– Ειδικές ζώνες στο Θριάσιο Πεδίο και στον Ελαιώνα

– Ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των εμπορευματικών πάρκων.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η ΠΕΕΔ θα προτείνει βελτιώσεις συνδράμοντας στην ουσιαστική οργάνωση των εμπορευματικών πάρκων.

Η επιτροπή για τα Logistics

Από την πλευρά του ΥΜΕ, η σύσταση της Μόνιμης Επιτροπής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), είναι η μόνη κίνηση οργάνωσης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας από το φυσικό της φορέα. Είναι μια προσπάθεια συντονισμού, ανάμεσα σε ΥΜΕ, ΥΠΑΝ και ΥΕΝ για την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να καθοδηγείται από τους χωροταξικούς σχεδιασμούς αλλά να θέτει όρους και να καθοδηγεί εκείνο τις επιχειρήσεις της, αναπτύσσοντάς τες με διεθνείς όρους. Από τη Μόνιμη επιτροπή περιμένουμε σύντομα αποτελέσματα στο θέμα των υποδομών καθώς και στον εκσυγχρονιστικό τομέα.

Η παράλληλη, εκσυγχρονιστική νοοτροπία των υπουργείων για την ανάπτυξη των Logistics, συνθλίβει τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και τις εμπορικές επιχειρήσεις, που αδιαφορούν για τη διεκδίκηση της πατρότητας του σχεδίου οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το χωροταξικό πρόβλημα των επιχειρήσεων διαμεταφοράς δρομολογείται προς επίλυση για την περιοχή της Αττικής, με νομοθετήματα καλών προθέσεων, αλλά μηδενικής κρατικής συμμετοχής και κύρια διεθνούς κατεύθυνσης. Ο όρος του Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού «με τη συνδρομή του κράτους», δεν αναφέρεται πια πουθενά, όπως ακριβώς και ο όρος «εθνικής εμβέλειας» που προτάσσει την εσωτερική ανάπτυξη έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού οφέλους.

Η εξομοίωση εμπορευματικών κέντρων και ΒΕΠΕ, μας οδηγεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία ολοκλήρωσης των επενδύσεων αυτών σύμφωνα με τη μόνη λειτουργούσα νομοθετική διαδικασία, αυτή των ΒΕΠΕ. Τα εμπορευματικά κέντρα που θα έπρεπε να αναφέρονται και στα τρία επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού, παραλείπονται. Το σχέδιο νόμου του 2007 για τα επιχειρηματικά πάρκα που θα αντικαταστήσουν τις ΒΕΠΕ επεστράφη από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο ΥΠΑΝ δύο φορές ως ελλιπές, διατηρώντας ξεκάθαρα την προϋπάρχουσα μορφή των ΒΕΠΕ.

Υπάρχει, άραγε, διάθεση ένταξης σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο; Θέλει η πολιτεία την ένταξη και καθοδήγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας από έναν φορέα; Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε χρειάζεται χωριστός σχεδιασμός από το ΥΜΕ, δίχως να καθοδηγείται από το σχεδιασμό του υπουργείου Χωροταξίας. Αν η απάντηση είναι αρνητική τότε εμπαιζόμαστε με τυπικές διαδικασίες προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος.

Με τα γραφειοκρατικά προβλήματα και τις νομικές διαδικασίες να εκκρεμούν, οι διαμεταφορείς όπως και όλες οι δραστηριότητες της οικονομίας μετρούν τις επιπτώσεις της ύφεσης. Οδηγούνται σε μείωση του παραγόμενου εισοδήματος, της κατανάλωσης και συνεπώς του εφοδιασμού της αγοράς. Οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις δεν έχουν την ελαστικότητα αντίδρασης στην απρόσμενη αύξηση ή πτώση του μεταφορικού έργου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, προάγεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και διεισδυτικότητας των ελληνικών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μεταφοράς.

Παράλληλα με την εξωστρεφή οικονομία, αναπτύσσεται και ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής ως ενδιάμεσος κόμβος ευρωπαϊκών προορισμών για διαβαλκανικές αφίξεις. Όμως, χωρίς την προγενέστερη εσωτερική ανάπτυξη και η αφομοίωσή της από τις περιφερειακές κατανομές, δεν μπορεί να υπάρξει διάρκεια ούτε ανεξαρτησία των επιλογών από τους εξωγενείς παράγοντες. Για το λόγο αυτό η ΠΕΕΔ αγωνίζεται με στόχο την ανάπτυξη όλης της μεταφορικής αλυσίδας μέσα σε ένα υγιές εσωτερικό περιβάλλον.

Ι. Σιαμάς

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΕΔ