Έως τις αρχές Μαρτίου η προκήρυξη για το εμπορευματικό / επιχειρηματικό πάρκο της Φυλής

Άρθρο από το

Έως τις αρχές Μαρτίου αναμένεται η προκήρυξη για το εμπορευματικό / επιχειρηματικό πάρκο της Φυλής.

Η πρώτη φάση του διαγωνισμού αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια, το ΤΑΙΠΕΔ θα έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές για επιμέρους όρους του διαγωνισμού, όπως τις υποχρεωτικές επενδύσεις.  

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και πράσινου Επιχειρηματικού Πάρκου σε ακίνητο περίπου 450 στρεμμάτων (τα 270 στρέμματα θα είναι υπό αξιοποίηση), στην περιοχή «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής και την παροχή οικονομικών κινήτρων, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ, στις επιχειρήσεις διαμεταφοράς που εδρεύουν στην περιοχή του Ελαιώνα για την μετεγκατάστασή τους στο νέο Logistics Park.

Παράλληλα, θα απελευθερωθούν ζωτικοί χώροι στον Ελαιώνα, στους οποίους δραστηριοποιούνται σήμερα οι διαμεταφορείς (ΠΕΕΔ). Οι διαμεταφορείς θα έχουν ως κίνητρο για τη μετεγκατάσταση την επιδότηση ενοικίου.

Φ. Φωτ.