Έως τα τέλη του έτους ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων από τον Ελαιώνα στη Φυλή

Άρθρο από το

Έως τα τέλη του έτους εκτιμάται ότι μπορεί να προκηρυχθεί, από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων από τον Ελαιώνα στον δήμο Φυλής.

Του Φώτη Φωτεινού 

Επί του παρόντος έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Ελαιώνα και στο ακίνητο του Δήμου Φυλής (αφορά ακίνητο έκτασης περίπου 450 στρεμμάτων στην περιοχή Σπηλιές του Δήμου Φυλής).

Το επόμενο διάστημα, το ΤΑΙΠΕΔ θα εκκινήσει διαγωνισμό για την ανάδειξη συμβούλου που θα αναλάβει να υλοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες για την παραχώρηση της έκτασης, με ορίζοντα προκήρυξης του διαγωνισμού ίσως και έως τα τέλη του έτους.

Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είτε με τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα ανέλθει σε 32 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη σύνδεση του πάρκου με την Αττική Οδό και το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Προβλέπεται, επίσης, η παροχή κινήτρων στις μεταφορικές επιχειρήσεις για τη μετεγκατάστασή τους στη Φυλή και για τον σκοπό αυτόν έχουν εξασφαλιστεί πόροι, ύψους 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι «ασφυκτικά».

Τα στοιχεία του ακινήτου  

Το ακίνητο προορίζεται για την εγκατάσταση cluster μεταφορικών επιχειρήσεων, με εθνική ακτινοβολία και εμβέλεια.

Συνοδά έργα είναι (α) η κατασκευή κόμβου σύνδεσης με την Αττική Οδό και (β) η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής. σύνδεσης του Υποδοχέα με το ΕΣΔ.

Πρόκειται για τα έργα οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης, τα οποία συνδέονται με την τεχνική ανάπτυξη του Υποδοχέα & συμβάλλουν στη λειτουργική αρτιότητα του έργου, την αύξηση εμπορικής αξίας της υποδομής & στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των μεταφορικών επιχειρήσεων απαιτεί την λειτουργία τους σε cluster και ο χώρος θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσει το σύνολο των επιχειρήσεων.

-Η έκταση ακινήτου δύναται να καλύψει τις ανάγκες για την μετεγκατάσταση,

-Χωροθέτηση του ακινήτου,

-Δυνατότητα σύνδεσης με Αττική Οδό,

-Δυνατότητα σιδηροδρομικής σύνδεσης του ακινήτου,

-Δυνατότητα εξυπηρέτησης από Περιφερειακή Αιγάλεω.

Το καθεστώς παραχώρησης του ακινήτου

Το ακίνητο θα παραχωρηθεί από τον δήμο Φυλής μακροχρόνια έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και θα προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία, για συγκεκριμένα έτη, βάσει χρηματικού μοντέλου. Επίσης, όπως επισημαίνεται, θα παραμείνει στον δήμο Φυλής.

Τα οφέλη από την υλοποίηση  

-Δημιουργία προϋποθέσεων εύνομης και παραγωγικής λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων της πρωτεύουσας, που αποτελούν την «καρδιά» του τελικού σταδίου της αναπτυσσόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Περιβαλλοντική εξυγίανση & απορρύπανση ζωτικά ελεύθερων χώρων στην περιοχή.

-Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης του δήμου με αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου.

-Δημιουργία οργανωμένων εθνικών cluster μεταφορικών επιχειρήσεων σε στρατηγικό σημείο σε σύνδεση με την Αττική οδό και το σιδηρόδρομο.

-Μείωση κόστους εθνικών logistics.

-Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής.

Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Από την μακροσκοπική ανάλυση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων του έργου, σε βάθος 20ετίας και εκτιμάται πως το έργο θα έχει τις παρακάτω κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο απασχόλησης από την υλοποίηση του:

1) 140 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων υποδομής.

2) 140 θέσεις μέση ετήσια ανθρωποαπασχόληση ή 2.800 θέσεις εργασίας συνολικά, κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς περιόδου για την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων.

3) 950 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου ή 2.800 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, κατά την 20ετή λειτουργία τους.

4) 5 μόνιμες θέσεις εργασίας / έτος από τη λειτουργία των φορέων (ΕΑΝΕΠ).

5) 18 θέσεις εξωτερικών συνεργατών των φορέων.

Τα ευρύτερα οφέλη για τον δήμο Φυλής  

-Αύξηση του βιωτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.

-Αύξηση δημοτικών εσόδων.

-Ανάπτυξη παράλληλης οικονομίας περιοχής.

-Δημιουργία σύγχρονων και φιλικών στο περιβάλλον υποδομών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Δήμου.

-Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί άμεσα σε σημαντικό πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, σε όλο το φάσμα της παραγωγής και των υπηρεσιών (βιομηχανία, logistics, υπηρεσίες, μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις).

-Ισχυρή ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, και δεδομένης της φύσης του έργου και του μοντέλου που έχει επιλεγεί για την υλοποίησή τους, ο δήμος εκτιμάται ότι θα έχει πολύ σημαντικά άμεσα οικονομικά οφέλη και ειδικότερα:

Εφάπαξ τίμημα από τον παραχωρησιούχο για την παραχώρηση του ακινήτου, το οποίο θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των σχημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

-Οικονομικό αντάλλαγμα καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, το οποίο επίσης θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των σχημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Όπως επισημαίνεται, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2025.