Έτσι θα γίνει η μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων από τον Ελαιώνα στον δήμο Φυλής, με ορίζοντα το 2025

Το ακίνητο προορίζεται για την εγκατάσταση cluster μεταφορικών επιχειρήσεων, με εθνική ακτινοβολία και εμβέλεια

Άρθρο από το

23 Μαΐου, 2023 στο LOGISTICS

Έως τα τέλη του έτους εκτιμάται ότι μπορεί να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων από τον Ελαιώνα στον δήμο Φυλής, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου την 31η Δεκεμβρίου του 2025.

Του Φώτη Φωτεινού 

Απαραίτητες προϋποθέσεις της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων είναι:

(α) η εξεύρεση κατάλληλου χώρου που θα συγκεντρώνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των μεταφορικών επιχειρήσεων και

(β) η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ήτοι η ανάπτυξη Υποδοχέα με χαρακτηριστικά Επιχειρηματικού Πάρκου.

Με την από 20.04.2022 απόφ. της ΚΕΣΣΣ του ν. 4799/2021, εντάχθηκε στο ΑΠΣΣΣ το έργο της ανάπτυξης του κατάλληλου Υποδοχέα (επιχειρηματικού πάρκου) σε ακίνητο του Δ. Φυλής.

Τα στοιχεία του ακινήτου  

Το ακίνητο προορίζεται για την εγκατάσταση cluster μεταφορικών επιχειρήσεων, με εθνική ακτινοβολία και εμβέλεια.

Συνοδά έργα είναι (α) η κατασκευή κόμβου σύνδεσης με την Αττική Οδό και (β) η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής. σύνδεσης του Υποδοχέα με το ΕΣΔ.  

Πρόκειται για τα έργα οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης, τα οποία συνδέονται με την τεχνική ανάπτυξη του Υποδοχέα & συμβάλλουν στη λειτουργική αρτιότητα του έργου, την αύξηση εμπορικής αξίας της υποδομής & στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το επιχειρηματικό μοντέλο των μεταφορικών επιχειρήσεων απαιτεί την λειτουργία τους σε cluster και ο χώρος θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλοξενήσει το σύνολο των επιχειρήσεων.

-Η έκταση ακινήτου δύναται να καλύψει τις ανάγκες για την μετεγκατάσταση,

-Χωροθέτηση του ακινήτου,

-Δυνατότητα σύνδεσης με Αττική Οδό,

-Δυνατότητα σιδηροδρομικής σύνδεσης του ακινήτου,

-Δυνατότητα εξυπηρέτησης από Περιφερειακή Αιγάλεω.

Το καθεστώς παραχώρησης του ακινήτου  

Το ακίνητο θα παραχωρηθεί από τον δήμο Φυλής μακροχρόνια έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και θα προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία, για συγκεκριμένα έτη, βάσει χρηματικού μοντέλου. Επίσης, όπως επισημαίνεται, θα παραμείνει στον δήμο Φυλής.

Τα οφέλη από την υλοποίηση  

-Δημιουργία προϋποθέσεων εύνομης και παραγωγικής λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων της πρωτεύουσας, που αποτελούν την «καρδιά» του τελικού σταδίου της αναπτυσσόμενης εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Περιβαλλοντική εξυγίανση & απορρύπανση ζωτικά ελεύθερων χώρων στην περιοχή.

-Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης του δήμου με αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου.

-Δημιουργία οργανωμένων εθνικών cluster μεταφορικών επιχειρήσεων σε στρατηγικό σημείο σε σύνδεση με την Αττική οδό και το σιδηρόδρομο.

-Μείωση κόστους εθνικών logistics.

-Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αττικής.

Δημιουργία θέσεων εργασίας 

Από την μακροσκοπική ανάλυση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων του έργου, σε βάθος 20ετίας και εκτιμάται πως το έργο θα έχει τις παρακάτω κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις σε επίπεδο απασχόλησης από την υλοποίηση του:

1) 140 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων υποδομής.

2) 140 θέσεις μέση ετήσια ανθρωποαπασχόληση ή 2.800 θέσεις εργασίας συνολικά, κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς περιόδου για την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων.

3) 950 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου ή 2.800 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, κατά την 20ετή λειτουργία τους.

4) 5 μόνιμες θέσεις εργασίας / έτος από τη λειτουργία των φορέων (ΕΑΝΕΠ).

5) 18 θέσεις εξωτερικών συνεργατών των φορέων.

Τα ευρύτερα οφέλη για τον δήμο Φυλής  

-Αύξηση του βιωτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.

-Αύξηση δημοτικών εσόδων.

-Ανάπτυξη παράλληλης οικονομίας περιοχής.

-Δημιουργία σύγχρονων και φιλικών στο περιβάλλον υποδομών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Δήμου.

-Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί άμεσα σε σημαντικό πόλο προσέλκυσης επενδύσεων, σε όλο το φάσμα της παραγωγής και των υπηρεσιών (βιομηχανία, logistics, υπηρεσίες, μεγάλες εμβληματικές επενδύσεις).

-Ισχυρή ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, και δεδομένης της φύσης του έργου και του μοντέλου που έχει επιλεγεί για την υλοποίησή τους, ο δήμος εκτιμάται ότι θα έχει πολύ σημαντικά άμεσα οικονομικά οφέλη και ειδικότερα:

-Εφάπαξ τίμημα από τον παραχωρησιούχο για την παραχώρηση του ακινήτου, το οποίο θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των σχημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

-Οικονομικό αντάλλαγμα καθ΄ όλη την διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, το οποίο επίσης θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία μεταξύ των σχημάτων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

Όπως επισημαίνεται, η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2025.