Άρθρο του Προέδρου της ΠΕΕΔ Δημήτρη Κιούση στο περιοδικό Logistics & Management (10.03.2021)

ΠΕΕΔ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ),  είναι Σύνδεσμος επιχειρήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί τον κύριο επαγγελματικό φορέα του κλάδου, λειτουργώντας σαν  συνδετικός κρίκος μεταξύ των επιχειρήσεων των Εθνικών Διαμεταφορέων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1988 με κύριο αντικείμενο, την διασφάλιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της αγοράς και παρεμβαίνοντας σε θεσμικό επίπεδο.

Δραστηριότητες της ΠΕΕΔ

  • Συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών της.
  • Μελέτη και προβολή των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών & Διανομών.
  • Συμμετοχή και συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς οργανισμούς με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με εκείνους της ΠΕΕΔ.
  • Συμμετοχή σε Εθνικές και Διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει η  ΠΕΕΔ.

Οργανωτική Δομή – Μέλη – Υπηρεσίες

Η διοίκηση της ΠΕΕΔ ασκείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών της.

Τακτικά μέλη της είναι οι περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τομέα Μεταφορών και Διανομών,  που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις μέλη της ΠΕΕΔ παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μεταφορών και Διανομής σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Συνεργασίες – Επαφές

Η ΠΕΕΔ συνεργάζεται εποικοδομητικά με όλες της συναρμόδιες επαγγελματικές οργανώσεις του χώρου όπως:

  • ΕΕΛ (Ελληνική Εταιρεία Logistics)
  • ILME (Ινστιτούτο Logistics Mangement Ελλάδος)
  • ΟΦΑΕ (Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδος)
  • ΠΣΧΙΕΜ (Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών)
  • ΕΕΣΥΜ (Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών)
  • Συμμετοχή στο Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας με 2 μέλη.

Μελετά και αναλύει τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και τα μέλη, διατυπώνει τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα, ασκεί επιρροή και συνεργάζεται για την υιοθέτηση και υλοποίηση των βέλτιστα αποδεκτών λύσεων.

Προβλήματα που αντιμετωπίζει  ο κλάδος.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι  η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών μας από την περιοχή του Ελαιώνα.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων μας (περίπου 400 πρακτορεία μεταφορών) είναι εγκατεστημένες στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, συγκεντρώνεται δηλαδή γύρω από τις οδούς Αγίας Άννης, Ορφέως, Πέτρου Ράλλη, Λ.Κηφισού και περιοχή Λαχαναγοράς. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις μας  είναι ευτελούς κατασκευής, και παραμένουν ασυντήρητες λόγω του ότι δεν μας δίνεται η δυνατότητα να επισκευάσουμε ή να κατασκευάσουμε οτιδήποτε στην περιοχή αυτή. Επίσης η συνύπαρξη με άλλες ρυπογόνες και μετά δυσκολίας βιώσιμες εγκαταστάσεις (συνεργεία φορτηγών, μικρές βιοτεχνίες κ.λ.π.) δημιουργεί επιπρόσθετα περιβαλλοντολογικά προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο λεκανοπέδιο.

Θα πρέπει να σημειώσετε ότι το 80% του οδικού μεταφορικού έργου της Ελλάδος περνά από τις επιχειρήσεις μας και κατ΄ επέκταση από την ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα.

Οι Δημόσιες υποδομές (δρόμοι)  και ελεύθεροι χώροι του Ελαιώνα παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα σε μια περιοχή υποβαθμισμένης αισθητικής, δημιουργώντας πέραν όλων των άλλων και σημαντικά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης  λόγω της κίνησης πολλών μικρών και μεγάλων φορτηγών.

Τα προβλήματα αυτά βέβαια είναι διαχρονικά και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μας βοήθησε το κράτος να βρούμε την λύση τους. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία σαν ΠΕΕΔ, να κινήσουμε διαδικασίες, να κτυπήσουμε πόρτες στην κεντρική διοίκηση και να ζητήσουμε την αρωγή της για να μπορέσουμε να  λύσουμε τα σημαντικά αυτά προβλήματα και να δώσουμε στις επιχειρήσεις μας την δυνατότητα να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Αρχικά τον Ιούνιο 2020, ήρθαμε σε επαφή με το Συμβούλιο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τους συμβούλους των κ.κ. Υπουργών Ανάπτυξης κ. Παπαθανάση, Μεταφορών κ. Κεφαλογιάννη, ΥΠΕΚΑ κ. Οικονόμου, όπου τους αναφέραμε αναλυτικά τα προβλήματά μας. Κατά την διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες ότι ο κλάδος μας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα City Logistics και θα πρέπει να βοηθηθεί για να εκσυγχρονισθεί.

Σε όλες τις παραπάνω συναντήσεις αναπτύξαμε τις θέσεις μας σχετικά με την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεών μας και συγκεκριμένα την  οριοθέτηση ενός  ενιαίου χώρου με σύγχρονες προδιαγραφές (δημιουργία ενός Πάρκου Μεταφορών) που θα μας οδηγήσει στις επόμενες δεκαετίες. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Θα πρέπει επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί  ο νόμος για την έκδοση αδείας λειτουργίας.

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες του κλάδου για μετεγκατάσταση , προχωρήσαμε σε απογραφή των επιχειρήσεων η οποία θα ολοκληρωθεί σε 15ημέρες και θα έχουμε τα πρώτα επίσημα στοιχεία  σχετικά με τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Το δεύτερο σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι ο περιορισμός της ευθύνης του Εθνικού Μεταφορέα.

Με βάση τον Εμπορικό Νόμο του 1836 (ο οποίος ισχύει κανονικά μέχρι σήμερα) ο Εθνικός Μεταφορέας (ο οποίος περιγράφεται σαν αγωγιάτης στον Νόμο) φέρει  εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό συμβαίνει  μόνο   στην Εθνική Οδική Μεταφορά ενώ αντίθετα σε όλες  τις υπόλοιπες κατηγορίες ( Διεθνή οδική Μεταφορά, Θαλάσσια Μεταφορά, Courier, Σιδηροδρομική Μεταφορά και Αεροπορική Μεταφορά) η ευθύνη του Μεταφορά περιορίζεται.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω επισκεφθήκαμε τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη και του εκθέσαμε τις απόψεις του κλάδου, ζητώντας του ταυτόχρονα να προχωρήσει σε νέα Νομοθετική ρύθμιση.

Κιούσης Δημήτριος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΕΔ