Άλυτο το πρόβλημα με τους διαμεταφορείς

Επιπτώσεις στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών για μια ακόμη φορά έχει η ασυνεννοησία συναρμόδιων υπουργείων, και μάλιστα μιας τάξης επαγγελματιών που δοκιμάζεται αρκετά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των συνεχών παρατάσεων στο θέμα της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεών τους. 

Στην περιοχή του Βοτανικού διενεργείται διάνοιξη της οδού Αγίας Άννης από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι την Ορφέως με αντίστοιχες απαλλοτριώσεις γης, από τη διεύθυνση Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ Στις θέσεις αυτές βρίσκονται εγκατεστημένες διαμεταφορικές επιχειρήσεις, με αδειοδότηση υπαγόμενη στο υπουργείο Μεταφορών.

Αρχικά, το υπουργείο Μεταφορών αδειοδότησε προσωρινά τις επιχειρήσεις αυτές, αποδεχόμενο ουσιαστικά τη λειτουργικότητα ενός άτυπου εμπορευματικού κέντρου στην εν λόγω περιοχή. Εν συνεχεία, νομοθέτησε την ίδρυση εμπορευματικών κέντρων, και παρέτεινε την προσωρινή αδειοδότηση λόγω καθυστέρησης υλοποίησής τους, μέχρι 31-12-2010, θεωρώντας ότι έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο χώρος μεταστέγασής τους.

Γενικά, οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν κομβικά και σε ενιαίο δίκτυο, για λόγους λειτουργικότητας του συστήματος μεταφοράς. Έτσι οι θιγόμενες επιχειρήσεις «αναγκάζονται» να μεταστεγαστούν σε εξίσου προσωρινές γειτονικές θέσεις, διατηρώντας άλυτο το πρόβλημα.

Οι αποφάσεις των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών, δεν είναι συγχρονισμένες, κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο. Θα πρέπει, όμως, τα συναρμόδια υπουργεία να ενεργούν κατάλληλα, ώστε η μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων να γίνει μαζικά και με ομαλό τρόπο στις νέες προβλεπόμενες θέσεις, χωρίς να αντιμετωπίζονται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και των υπολοίπων επιχειρήσεων, μετακυλίωντάς τα σε προβλήματα τροφοδοσίας της αγοράς.

Εδώ παρατηρείται το φαινόμενο η πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής να προηγείται του σχεδιασμού της κατασκευής των εμπορευματικών κέντρων.