΄΄Καλά Χριστούγεννα’’ και ‘’Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το νέο έτος 2024΄΄

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Κιούσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

σας εύχονται ΄΄Καλά Χριστούγεννα’’ και ‘’Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το νέο έτος 2024΄΄