Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ για το 2023

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 – Ξενοδοχείο Athens Marriott (Πρώην Χανδρής)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ για το 2023, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στο Ξενοδοχείο Athens Marriott (Πρώην Χανδρής).

Στην Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ με επικεφαλή τον κ. Γιώργο Δαββέτα Project Manager του έργου της Μετεγκατάστασης, ο οποίος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πορεία του έργου της Μετεγκατάστασης, δίνοντας αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το έργο.

Όπως τόνισε ο κ. Δαββέτας το έργο είναι εντός του χρονοδιαγράμματος με μόνη καθυστέρηση την μικρή συμμετοχή των εταιρειών Εθνικής Διαμεταφοράς στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου του ΤΑΙΠΕΔ με αποτέλεσμα να καθυστερούν οι μελέτες των χώρων που απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των 387 επιχειρήσεων Εθνικής Διαμεταφοράς που θα πρέπει να μετεγκατασταθούν από τον Ελαιώνα και τις όμορες περιοχές στο νέο Πάρκο Μεταφορών στην Φυλή. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια όλων στην προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι για την αναγκαιότητα να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο του ΤΑΙΠΕΔ. Στην συνέχεια ο κ. Δαββέτας απάντησε σε ερωτήσεις και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των μελών.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης έγινε βράβευση του κ. Ανεζίνη Ιωάννη, πρώην Προέδρου της ΠΕΕΔ για την προσφορά του στην ΠΕΕΔ όλα αυτά τα χρόνια.

Στην συνέχεια ο κ. Δαββέτας απάντησε σε ερωτήσεις και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των μελών.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΕΔ κ. Δημήτρης Κιούσης ενημέρωσε τα Μέλη για τα Δράσεις και Παρεμβάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ για το έτος 2022.

Ο β΄ Αντιπρόεδρος της ΠΕΕΔ κ. Παναγιώτης Βλαχογιώργης ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για την συνεργασία της ΠΕΕΔ με την ΑΑΔΕ για το θέμα της ψηφιοποίησης.

Ο Ταμίας της ΠΕΕΔ κ. Αθανασίου Παναγιώτης έκανε το Οικονομικό απολογισμό του έτους 2022 και ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν τον Οικονομικό απολογισμό του 2022 και να απαλλάξουν το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη.

Ο ειδικός Σύμβουλος της ΠΕΕΔ κ. Ιακωβίδης Παντελής ενημέρωσε τα μέλη για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους 2023 ζητώντας την έγκρισή τους.

Στην συνέχεια ο χορηγός της Γενικής Συνέλευσης κ. Γιάννης Σαμολαδάς ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση για την έρευνα στην Ασφαλιστική Αγορά για Ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών των μελών της ΠΕΕΔ.