Συμμετοχή της ΠΕΕΔ στην 8η Διεθνή έκθεση 2021 Logistics -Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η Π.Ε.ΕΔ. συμμετείχε στην 8η Διεθνή έκθεση 2021 Logistics -Εφοδιαστική Αλυσίδα η οποία πραγματοποιήθηκε 2-4 Οκτωβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης δόθηκε η δυνατότητα σε μέλη της ΠΕΕΔ αλλά και σε συναδέλφους που δεν είναι μέλη, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της ΠΕΕΔ και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο μας.