ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενημέρωση επί Φορολογικών Θεμάτων

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) καλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου διαμεταφοράς, πρακτόρευσης εμπορευμάτων και μεταφοράς στην ενημερωτική συνάντησηΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, στις 18:30 (6:30 μμ)στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25, Βοτανικόςγια θέματα λογιστικής παρακολούθησης, φορολογικά, νέας νομοθεσίας περί επαγγέλματος και αδειοδότησης εγκαταστάσεων, ενδεχόμενης ένταξης σε προγράμματα επιδοτήσεων 2013-2020 κλπ.Ελάτε να ενημερωθείτε για τα προβλήματα του κλάδου. Είναι θέματα ζωτικής σημασίας!

Το ΔΣ της ΠΕΕΔ