ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 8

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 8ο φύλλο (Μάρτιος Απρίλιος 2018) για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 8