ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 6

Η ΠΕΕΔ εκδίδει το 6ο φύλλο για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link: ΔΙΑΜΑΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 6